Άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Με ενημέρωσή της. η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, υπενθύμισε πως οι προπονητές που θα δηλώνονται από τα σωματεία σε φύλλα αγώνων ή σε δηλώσεις συμμετοχής σωματείων σε αγώνες θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος του ίδιου αθλήματος και να έχουν νόμιμη σχέση εργασίας–απασχόλησης με το αθλητικό σωματείο.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για Απόφοιτους Σ.Ε.Φ.Α.Α., σχολών προπονητών Γ.Γ.Α., I.E.K. και UEFA, είναι τα παρακάτω:

– Αίτηση υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας άσκηση επαγγέλματος προπονητή αθλητών  

 φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

– Παράβολο των 147 ευρω ακολουθήστε την διαδικασία χορήγησης e-paravolo

– Απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών

– φωτοαντίγραφο πτυχίου – διπλώματος

– φωτοαντίγραφο διπλώματος ειδικότητας ή φωτοαντίγραφο αναλυτικού προγράμματος σπουδών με υπογραμμισμένο τα άθλημα που έχει διδαχθεί ως μάθημα ή πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ

– αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΣΕΦΑΑ – ΤΕΦΑΑ)

– Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Ειδικότητας (Ι.Ε.Κ.)

– Δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό Πρώτων Βοηθειών, κατ’ ελάχιστον εκπαίδευση σε ΚΑΡΠΑ και χρήση αυτομάτου εξωτερικού απινιδωτή 

– Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Το Τμήμα Προπονητών και Εκπαιδευτών Αθλημάτων της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Εναλλακτικά, το ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ μπορεί να αναζητηθεί από τον ίδιο τον υποψήφιο προπονητή και να του εκδοθεί αυθημερόν από τη Κυβερνητική σελίδα gov.gr στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou  και να προσκομισθεί μαζί με τα υπόλοιπα απαραίτητα δικαιολογητικά στη ΓΓΑ).

Γνωμάτευση: α) Παθολόγου, β) Ψυχιάτρου, γ) Ακτινολόγου (με βάση την εξέταση της ακτινογραφίας θώρακος)

  • Προσοχή: στα ιατρικά δικαιολογητικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και όχι η αποστολή της ακτινογραφίας
  • Οι ιατρικές βεβαιώσεις – γνωματεύσεις μπορούν να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή από οποιονδήποτε γιατρό ασφαλιστικού φορέα ή ιδιώτη.

Η ενημέρωση της ΓΓΑ, αναφέρει: «Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προπονητής αθλήματος είναι ο κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή του ίδιου αθλήματος η οποία χορηγείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Συνεπώς οι προπονητές που δηλώνονται από τα σωματεία σε φύλλα αγώνων ή σε δηλώσεις συμμετοχής σωματείων σε αγώνες θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος του ίδιου αθλήματος και να έχουν νόμιμη σχέση εργασίας – απασχόλησης με το αθλητικό σωματείο. Αν δεν πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις αυτό συνιστά παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας με συνέπειες προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις. Στο επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε προγραμματίσει δειγματοληπτικά αναζήτηση στοιχείων γιατ ην περίοδο 2022-23 και φυσικά έχει προγραμματιστεί έλεγχος για την περίοδο 2023-24».