Έρχεται παράταση στο μητρώο αθλητικών σωματείων της ΓΓΑ

Σύμφωνα με πληροφόρηση του patragoal.gr έχει αποφασιστεί να δοθεί παράταση για την οριστική υποβολή των σωματείων μέχρι τις 31 Αυγούστου και διορθώσεις αιτήσεων μέχρι 30 Οκτωβρίου που θα είναι και η καταλυτική ημερομηνία εγγραφής των σωματείων.

Το μητρώο αθλητικών σωματείων έχει μεταφερθεί στη νέα πλατφόρμα της ΓΓΑ το e-kouros που έχει ανοίξει από τις 20 Απριλίου.

Η ΚΥΑ για το μητρώο του 2024 ανέφερε τα σωματεία να υποβάλουν οριστικές αιτήσεις μέχρι 15 Ιουνίου, για να παραμείνουν εγγεγραμμένα μέχρι 30 Δεκεμβρίου,και μέχρι 30 Οκτωβρίου να προχωρούσαν σε διορθώσεις,αλλά λόγω τεχνικών δυσκολιών της πλατφόρμας και φυσικά λόγου του ελάχιστου χρόνου για την προετοιμασία των γραφειοκρατικών διαδικασιών θα δοθεί παράταση μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Κατόπιν για διορθώσεις αιτήσεων θα έχουν δικαίωμα να κάνουν επαναυποβολή 6 φορές μέχρι 30 Οκτωβρίου. Σύντομα θα υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις.