Έρχονται ευχάριστες ειδήσεις για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

Το ευχάριστο είναι ότι τρία δημοτικά γήπεδα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Φιλόδημος 2» για να αντικατασταθεί ο τάπητας.

Τα γήπεδα Ζαρουχλεΐκων , Βραχνεΐκων και Ρίου είναι στο πρόγραμμα για να αλλάξει ο τάπητας, ενώ στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έχει υπαχθεί το γήπεδο Σαραβαλίου ώστε να προχωρήσει η ανακατασκευή και η τοποθέτηση νέου τάπητα στο γήπεδο.

Εξελίξεις θα υπάρξουν για την αλλαγή τάπητα στα Δημοτικά γήπεδα μετά τον Σεπτέμβριο, αφού θα πρέπει πρώτα να αναλάβει η νέα Δημοτική Αρχή για να παρθούν οι αποφάσεις που απαιτούνται.