Έχει ανακοινωθεί προσωρινός ανάδοχος για το γήπεδο της Θύελλας Πατρών

Προσωρινός ανάδοχος έχει ανακοινωθεί για το νέο γήπεδο της Θύελλας Πατρών. Μέχρι τις αρχές Μαΐου η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα ελέγξει τις τρεις προσφορές που έχουν επιλεγεί ώστε να υπάρξει ο τελικός ανάδοχος που θα υπογράψει σύμβαση για να ξεκινήσει το έργο.

Ανάλογα με την έκπτωση που θα δώσει ο καθένας από τους τρεις εργολάβους που θέλουν να αναλάβουν το έργο θα επιλεγεί ο ανάδοχος αφού θα ελεγχθούν από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας τα απαραίτητα πιστοποιητικά, οι εγγυητικές τραπέζης που θα έχουν κατατεθεί.

Πρόθεση είναι μέσα στον Μάιο να υπογραφεί η σύμβαση ώστε τον Σεπτέμβριο να είναι έτοιμο το νέο γήπεδο με πλαστικό τάπητα που θα δώσει σημαντικές λύσεις στην Θύελλα Πατρών για την λειτουργία των τμημάτων υποδομής.