Ασφαλιστικά μέτρα της Oμοσπονδίας Διαιτητών κατά της ΕΠΟ

Η «Ένωση Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας» (ΟΔΠΕ) κατέθεσε αγωγή στο Πρωτοδικείο Αθηνών με την οποία ζητεί την εφαρμογή του νόμου, δηλαδή ένταξή της ως μέλους της ΕΠΟ, ώστε εκπρόσωπός της να συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Τα ασφαλιστικά μέτρα συζητούνται στις 27 Ιουνίου 2023 και έχουν τη μορφή επείγοντος επειδή στις 30/6 θα διεξαχθεί η ΓΣ της ΕΠΟ.

Η ΕΠΟ μέχρις στιγμής αγνόησε σχετικές αιτήσεις της ΟΔΠΕ και έτσι τα πράγματα έφτασαν στα δικαστήρια. Βασικά σημεία της αγωγής είναι (εκτός από τα παραπάνω), η λειτουργία των συνδέσμων διαιτητών, την επιστροφή των διαιτητών στους συνδέσμους (και τα ποσοστά των αγώνων) και άλλα.