Δήμος Αιγιάλειας: Εκτός αθλητικών χώρων ομάδες χωρίς εγγραφή στο Μητρώο

Με ανακοίνωσή του το ΝΠΔΔ του δήμου Αιγιάλειας ξεκαθαρίζει τη θέση του για τη χρήση των αθλητικών χώρων.

Προφανώς, η συγκεκριμένη ανακοίνωση ήρθε ως απάντηση στην ανάρτηση του προπονητή – καθηγητή φυσικής Αγωγής της Φιλαθλητικής Λέσχης Αιγίου, Βασίλη Κωσταρίδη, ο οποίος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, επειδή δεν επετράπη στο σωματείο να εισέλθει με βάση τον νόμο.

Η ανακοίνωση του ΝΠΔΔ έχει ως εξής:

«Στην απαράβατη τήρηση της νομοθεσίας μετά και την από 13/9/22 διευκρινιστική εγκύκλιο της ΓΓΑ σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων, προχωρά το ΝΠΔΔ «Πολιτισμός –Παιδεία –Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» για τις αθλητικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς του. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που τέθηκε σε ισχύ: Σε σωματείο που δεν πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις δεν μπορεί να παραχωρηθεί αθλητική εγκατάσταση που ανήκει ή εποπτεύεται από Γ.Γ.Α., νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ α’ & β΄ βαθμού.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως από τον έλεγχο που έγινε από το αρμόδιο τμήμα του ΝΠΔΔ προκύπτει ότι από τα σωματεία που δραστηριοποιούνται μέχρι σήμερα στους αθλητικούς χώρους του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός –Παιδεία –Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας» στο Μητρώο της ΓΓΑ είναι εγγεγραμμένα «17» σωματεία και ακριβέστερα, για συγκεκριμένα αθλήματα, καθώς υπάρχουν και σύλλογοι που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα αθλήματα χωρίς όμως να πληρούν τις προϋποθέσεις της ΓΓΑ για την εγγραφή στο Μητρώο για όλα τα αθλήματα. Ως εκ τούτου η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων μπορεί να γίνει μόνον για τα αθλήματα που περιλαμβάνονται στο Μητρώο της ΓΓΑ.

Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί πως η αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο δεν αναφέρεται πουθενά στη σχετική εγκύκλιο ότι ισοδυναμεί με εγγραφή. Ως εκ τούτου το ΝΠΔΔ δεν δύναται να παραχωρήσει άδεια χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων σε σωματεία που έχουν υποβάλλει αίτηση και εκκρεμεί στη ΓΓΑ.

Με αφορμή την δυσφορία που προκάλεσε σε σωματεία και συλλόγους που μέχρι πρότινος δραστηριοποίονταν στις αθλητικές εγκαταστάσεις, η τήρηση της νομοθεσίας μετά και την από 13/9/22 εγκύκλιο της ΓΓΑ ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ κ΄.Παναγιώτης Ανδριόπουλος τονίζει: «Δεν είναι στην ευχέρεια του Δήμου ή του ΔΣ του ΝΠΔΔ η εφαρμογή ή όχι της νομοθεσίας! Σαφώς και είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και τα όσα ορίζει ο νόμος προκειμένου να διαφυλαχτεί τόσο η ασφάλεια των αθλουμένων όσο βεβαίως και όσων εξ ημών κατέχουμε θέσεις ευθύνης.

Το εάν οι λόγοι που κάποια -πράγματι αξιόλογα σωματεία της περιοχής μας δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο της ΓΓΑ είναι εντελώς τυπικοί ή εάν άμεσα θα αποκατασταθεί το θέμα, είναι κάτι που δεν είναι στη δική μας κρίση να ερμηνευτεί ή να παρερμηνευτεί. Σαφώς και από τους εργαζόμενους και τη διοίκηση του ΝΠΔΔ θα τηρηθεί η νομιμότητα προκειμένου οι αθλητικοί χώροι του Δήμου μας να συνεχίσουν να λειτουργούν και να εξυπηρετούν σωματεία –συλλόγους και μεμονωμένους αθλητές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

*Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΓΓΑ «Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου».

Επίσης: «σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 του ν.4735/2020, όπως ισχύει, Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».

Συνεπώς σε σωματείο που δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις δεν μπορεί να παραχωρηθεί αθλητική εγκατάσταση που ανήκει ή εποπτεύεται από Γ.Γ.Α., νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ α’ & β΄ βαθμού.

*«Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. Ν.4809/2021, ΦΕΚ Α` 102/19.06.2021 αθλητικό σωματείο νοείται αυτό που έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ»!

Η ανάρτηση του Βασίλη Κωσταρίδη:

«Η σημερινή απαγόρευση εισόδου και πραγματοποίησης προγραμματισμένων προπονήσεων από το ΝΠΔΔ Αιγιαλείας, είναι απαράδεχτη και μη νόμιμη. Δεν γνωρίζουμε την κατάσταση και των άλλων συλλόγων που αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα αλλά, η Φιλαθλητική Λέσχη Αιγίου, είναι  νομιμότατη στα πάντα και κακώς ο Δήμος Αιγιαλείας μας δημιουργεί προβλήματα, μας συκοφαντεί και σπιλώνει το κύρος και την προσωπικότητα μας. Το δίκιο μας προσυπογράφεται από τους νομικούς δήμων,  αθλητικών ομοσπονδιών αλλά και της Γ.Γ. Αθλητισμού.

Κανένα ενεργό αθλητικό σωματείο της κατηγορίας μας, σε όλη την χώρα και σε κανέναν άλλο  δήμο δεν αντιμετώπισε παρόμοιο πρόβλημα. Ας κοιτάξουν στην γειτονική Πάτρα με δεκάδες συλλόγους σαν και τον δικό μας, που δεν υπάρχει ούτε μία απαγόρευση!

Μόνο εδώ στο Αίγιο. Πάλι μια πρωτοπορία!

Ο Αθλητισμός είναι πολύ μεγάλο σχολείο. Ένα από τα πολλά που μαθαίνεις στον αθλητισμό είναι να είσαι “Αγωνιστής“ και όχι “Γονατιστής“ όπως μας θέλει το σύστημα. Έτσι και εγώ ως πολίτης, εκπαιδευτικός, προπονητής αλλά και ο αθλητικός σύλλογος που εκπροσωπώ , η “Φιλαθλητική Λέσχη Αιγίου“,  θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με ήθος και αρχές και να υπερπηδούμε τα όσα εμπόδια κι αν μας βάζουν συστηματικά, τα τοπικά διαπλεκόμενα συμφέροντα και τα αρρωστημένα “εγώ“ ορισμένων τοξικών συμπολιτών που βρίσκουν έδαφος στην  ανύπαρχτη τοπική αυτοδιοίκηση. Μια διοίκηση που κρύβεται συστηματικά από τα προβλήματα και που βάζει υπαλλήλους συμβασιούχος, επαγγελματικά ανασφαλείς και άγνωστης εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας, στον χώρο του αθλητισμού, να ερμηνεύουν εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κατά το δοκούν!

Αναρωτιέμαι, πόσο πιο χαμηλά θα φτάσουμε σε αυτόν τον τόπο;

Ζητώ συγνώμη για την σημερινή αναστάτωση αρχικά από τα παιδιά μας αλλά και τους γονείς  και λοιπούς οικείους τους. Είναι πραγματικό λυπηρό να προσπαθείς να εξηγήσεις στα παιδιά, που είχαν έλθει με τόση χαρά να αθληθούν ότι δεν μπορούν να μπουν στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, Είναι λυπηρό να βλέπεις να μετακινούνται άδικα, οικογένειες από Ακράτα έως Καμάρες στο Αίγιο χωρίς λόγο. Είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπεις ανθρώπους ασθενείς και παιδιά με ειδικές ανάγκες να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν τα θεραπευτικά τους προγράμματα. Είναι λυπηρό να βλέπεις άδεια τα γήπεδα και τον κόσμο από έξω. Είναι λυπηρό δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις να μην λειτουργούν, οι δημοτικοί υπάλληλοι να δημιουργούν προβλήματα και οι αιρετοί που αμείβονται στις δημοτικές θέσεις που κατέχουν να μην κάνουν σωστά την δουλειά τους, την στιγμή που όλοι εμείς είμαστε οι εργοδότες τους. Είναι λυπηρό να ζεις τελικά σε αυτόν τον τόπο.

Δεν ξέρουμε την συνέχεια της υπόθεσης αλλά θα σας ειδοποιήσουμε άμεσα για το τι μέλη γενέσθαι. Λογικά αύριο θα πρέπει να έχει λυθεί το ανύπαρχτο πρόβλημα που δημιούργησαν, διότι πολύ απλά, έχουμε Δ Ι Κ Ι Ο και είμαστε Ν Ο Μ Ι Μ Ο Ι ».