Δεν θα αναπληρωθούν τα κενά!

Με τις τροποποιήσεις που έκανε η ΕΠΟ στον ΚΑΠ, δεν θα αναπληρωθούν οι ομάδες (που αν και δικαιούνται), δεν δηλώσουν συμμετοχή το πρωτάθλημα της Super League 2.

 «Κατ’ εξαίρεση αν μία ή περισσότερες ομάδες, που δικαιούνται να αγωνιστούν στη Super League 2, παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή αν μία ή περισσότερες από τις δικαιούμενες να προβιβασθούν ομάδες στην Super League 2 παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή, τότε οι ομάδες αυτές δεν αναπληρώνονται. Μοναδική εξαίρεση αναπλήρωσης είναι η περίπτωση που ο αριθμός των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Super League 2 μειωθεί κάτω από τις δέκα οχτώ (18) ομάδες», αναφέρεται στον ΚΑΠ.