Δόξα Παραλίας: Νέος πρόεδρος ο Δ. Πολίτης, το νέο Δ.Σ.

Την περασμένη Δευτέρα στις 27/6 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη καινούργιου διοικητικού συμβουλίου της Δόξας Παραλίας. Μετά το πέρας της διαδικασίας το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους:

Προέδρος: Πολίτης Δημήτρης
Αντιπρόεδρος: Σπυρόπουλος Κώστας
Γενικός Γραμματέας: Μπαρμπέρη Χρυσάνθη
Ταμίας: Τσιβγενίδης Θανάσης
Μέλη: Χρυσοβιτσάνου Ελένη – Βέρρας Γρηγόρης – Ταλαγάνης Παναγιώτης