Εγγραφές των ερασιτεχνικών σωματείων στη νέα πλατφόρμα e-kouros

Ξεκίνησαν οι εγγραφές των ερασιτεχνικών σωματείων στο νέο περιβάλλον του e-kouros, με 7 ριζικές αλλαγές/καινοτομίες και μείωση του γραφειοκρατικού βάρους.

Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε η πλατφόρμα για την κατάθεση των πιστοποιητικών από την Γ.Γ.Α.. Η διαδικασία έχει αλλάξει. Πραγματοποιείται με κωδικούς taxisnet των σωματείων μπαίνοντας στην καινούργια πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από την Γ.Γ.Α., e-kouros.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

1. Η υποβολή των δικαιολογητικών έχει ημερομηνία λήξης 15/6/2024.
2. Η τροποποίηση του καταστατικού με το νέο νόμο λήγει οριστικά στις 30/6/2024.

Η διεύθυνση της πλατφόρμας: https://somateia.minsports.gov.gr

Σχετικό Φ.Ε.Κ.: https://minsports.gov.gr/wp-content/uploads/2024/04/FEK-2024-Tefxos-B-02191-downloaded-11_04_2024.pdf?sender_campaign=axmNv3&sender_ctype=email&sender_customer=p8kr8V2