«Η κάλυψη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων των ΕΠΣ να γίνεται από την ΕΠΟ»

Με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ΕΠΣ ζητούν από την ΕΠΟ να καλύψει την μισθοδοσία των υπαλλήλων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ενόψει της Έκτκατης ΓΣ της ΕΠΟ την Παρασκευή 27/8 Ενώσεις στέλνουν στην ΕΠΟ το ακόλουθο έγγραφο:

Προς,

Ε.Π.Ο Αθήνα

Κύριε Πρόεδρε,

Με το υπ’αριθμ.Πρωτ. 30/5.8.2021 έγγραφο του Π.Σ.Υ. Ε.Π.Σ λάβαμε γνώση για το αίτημα του Συλλόγου σχετικά με την κάλυψη της μισθοδοσίας των υπαλλήλων όλων των Ενώσεων από την Ε.Π.Ο και δηλώνουμε πως μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους.Πιστεύουμε ότι πρέπει η Ομοσπονδία να το αποδεχτεί γιατί αναμφίβολα είναι προς όφελος όλων των Ενώσεων-μελών της, των σωματείων-μελών τους, αλλά και των υπαλλήλων των Ενώσεων.

Η Ε.Π.Ο. δεν πρέπει να κάνει διαχωρισμό…. δύο ταχυτήτων στους υπαλλήλους, στους δικούς της και των Ενώσεων, αφού όλοι υπηρετούν τον ίδιο σκοπό και στηρίζουν έμπρακτα το έργο της Ομοσπονδίας .Σας παρακαλούμε όπως τεθεί το θέμα στην επικείμενη Έκτακτη Γενικής Συνέλευση της 27/08/2021, έστω και εκτός ημερήσιας διάταξης .