Μπαίνει συνθετικός χλοοτάπητας σε γήπεδο της Δυτικής Αχαΐας

Οι εργασίες για την τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στο γήπεδο του Κρίνου απόκτησαν ανάδοχο. Η ανακήρυξη του αναδόχου έγινε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 170.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ.

Σημειώνεται ότι στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Κρίνου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όπου πρόκειται να γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα αντί φυσικού, υπάρχουν ήδη όλες οι υποδομές και τα συνοδά έργα που είναι απαραίτητα για την λειτουργικότητα, ασφάλεια και ολοκλήρωση του έργου.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας ως υλικό τελικής επικάλυψης των γηπέδων προτιμάται έναντι του φυσικού χλοοτάπητα διότι παρουσιάζει σημαντικά χαμηλότερο κόστος συντήρησης και αυξημένη αντοχή στη φθορά και ανθεκτικότητα στο χρόνο και επιπλέον επιτρέπει πιο εντατική χρήση των γηπέδων.

«Η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στο Δήμο μας αποτελεί μια συνεχή μέριμνα» δήλωσε ο Δήμαρχος Σπύρος Μυλωνάς και συνέχισε: «Το γήπεδο στον Κρίνο αποκτά σύντομα το δικό του χλοοτάπητα γεγονός που θα διευκολύνει τους νέους που αθλούνται εκεί ενώ θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι ένα σύνολο σημαντικών παρεμβάσεων σε αθλητικές υποδομές του Δήμου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, γεγονός που αποτελεί μια εκπλήρωση βασικών μας υποχρεώσεων», κατέληξε ο Σπύρος Μυλωνάς.