«Νέα Δυτική Ελλάδα»: Το θέμα της αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Πάτρα φέρνει στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας

To θέμα της αδειοδότησης των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Πάτρα, στο πλαίσιο της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού φέρνει προς συζήτηση στην προσεχή ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της περιφερειακής Αρχής, η παράταξη της μείζονος μειοψηφίας «Νέα Δυτική Ελλάδα»- Σπ. Σκιαδαρέσης.

Όπως αναφέρει «ζητούμε την ενημέρωση του Σώματος για το παρακάτω θέμα:

Ποια η πρόοδος εργασιών και των Αδειοδοτήσεων των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Πάτρα, κατόπιν της υπ. Αριθμ. 1262/2020 (ΑΔΑ: Ψ2677Λ6-5ΛΜ) έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».