Νέος… νταλκάς στα σωματεία με τις άδειες τέλεσης αγώνων!

Η γραφειοκρατία για τις ερασιτεχνικές ομάδες συνεχίζεται, με τις άδειες τέλεσης αγώνων να “φρενάρουν” την έναρξη των πρωταθλημάτων!

Με επιστολή του ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης, ενημέρωσε τις ΕΠΣ ότι άδεια θα πρέπει να εκδίδει πλέον κάθε σωματείο ξεχωριστά και όχι ομαδικά.

Για να συμβεί βέβαια αυτό, θα πρέπει να έχει αθλητική ιδιότητα, να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο ή να έχει κάνει την αίτηση μέχρι 30/7 και να προσκομίζει την άδεια του γηπέδου και το παραχωρητήριο.

Η ΕΠΣ σκοπεύει να κάνει την Τετάρτη συνάντηση με τα σωματεία για να ξεκαθαρίσει τη θέση της, ενώ θα γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστεί άδεια για όλα τα γήπεδα από την ίδια την ΕΠΣ. Με ανακοίνωσή της η ΕΠΣ Αχαΐας ενημέρωσε τα σωματεία για τα νέα δεδομένα σχετικά με τη χορήγηση άδειας τέλεσης αγώνα.

Αναλυτικά:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΣ Αχαΐας, σας ενημερώνει για την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/οικ.510652/20-10-2022 Εγκύκλιο της ΓΓΑ (αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της ΕΠΣΑ), με θέμα: «Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων – Επικαιροποίηση σύμφωνα με το νόμο Αυγενάκη ν.4982/2022», σύμφωνα με την οποία κατά το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση, απαιτείται η χορήγηση άδειας από την οικεία Περιφέρεια, και προκειμένου αυτή να χορηγηθεί ελέγχεται η αθλητική αναγνώριση και η εγγραφή του αιτούντος σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148), όπως ορίζεται στον αθλητικό νόμο.

Επίσης χρειάζεται και η άδεια λειτουργίας του γηπέδου και η παραχώρηση χρήσης. Η άδεια αυτή χορηγείται από την Περιφέρεια με μέριμνα του γηπεδούχου Σωματείου. Για την έκδοση της άδειας τέλεσης ποδοσφαιρικών αγώνων χρειάζεται να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στο Τμήμα τουρισμού αθλητισμού, πολιτισμού και απασχόλησης, Πανεπιστημίου 254 (κτίριο Β) Πάτρα ή να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στο k.roumeliotis@achaia.pde.gov.gr

Υπόψιν κ. Κ. Ρουμελιώτη τηλ. επικοινωνίας 2613 613479

1. Αίτηση σωματείου

2. Ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείου από ΓΓΑ

3. Πρόγραμμα αγώνων

4. Άδεια λειτουργίας γηπέδου

5. Παραχωρητήριο γηπέδου».