Οδηγίες για τη μεταγραφική περίοδο 2024-25

Φωτογραφία: Γιάννης Ανδρουτσόπουλος

Ο κανονισμός μεταγραφών είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Ένωσης καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν αιτήσεις μεταβολών (π.χ. πράξη προσωπικών δεδομένων, συμφωνητικά υποσχετικών). Επίσης με τον τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ» είναι αναρτημένο το τι δικαιολογητικά χρειάζονται για κάθε είδος μεταβολής.

Στο ΝΕΟ έντυπο αίτησης μεταβολών, υπάρχουν μερικές αλλαγές στις στήλες που ορίζουν το είδος της μεταβολής. Θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ολογράφως η διάρκεια του δελτίου, π.χ. ένα έτος και να σας υπενθυμίσουμε ότι απαγορεύεται η χρήση διορθωτικού (Μπλάνκο) με ποινή απόρριψης της μεταβολής. Η ορθότητα των στοιχείων του προηγούμενου σωματείου του ποδοσφαιριστή είναι προσωπική ευθύνη των υπογραφόντων την αίτηση, το δε γνήσιο υπογραφής των εχόντων την γονική μέριμνα ανήλικων, θεωρείται μόνο μέσω Δημόσιας Αρχής (μόνο για τις αιτήσεις μεταβολών) και όχι μέσω του gov.gr και δεν πρέπει να ξεχνάτε την αναγραφή των ονοματεπωνύμων του προέδρου και του γενικού γραμματέα.

Οποιαδήποτε έλλειψη ή διαγραφή ή στίγματα ή χρήση διορθωτικού υγρού συνιστά λόγο απόρριψης.

Οι δηλώσεις προσωπικών δεδομένων ανηλίκων ποδοσφαιριστών οι οποίες είναι θεωρημένες από τον κηδεμόνα τους θεωρούνται υποχρεωτικά από δημόσια Αρχή. Η θεώρηση μπορεί να γίνεται και από τον gov.gr

Το δηλούμενο e-mail ποδοσφαιριστή θα πρέπει να είναι μοναδικό.
Η φωτοτυπία ταυτότητας δεν χρειάζεται θεώρηση.
Η ημερομηνία θεώρησης του ιατρού στην κάρτα υγείας πρέπει να είναι γραμμένη ή ηλεκτρονικά ή με σφραγίδα (αν είναι χειρόγραφη η αίτηση απορρίπτεται).
Κάθε σωματείο μπορεί να έχει στη δύναμή του έως 200 ποδοσφαιριστές και μπορεί να κάνει ομαδική αποδέσμευση μέσω της Ένωσης, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους όταν πλησιάζει τον αριθμό αυτόν. Στην ομαδική αποδέσμευση αποδεσμεύονται μόνο ποδοσφαιριστές οι οποίοι κατείχαν δελτίο στο σωματείο την 30/6 και όχι μεταγενέστερα.
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ποδοσφαιριστές κατά την διάρκεια μίας αγωνιστικής περιόδου μπορούν να εγγράφονται σε 3 σωματεία το ανώτερο αλλά την ίδια περίοδο
θα αγωνίζονται σε δύο.

Για την διεθνή μεταγραφή ανήλικου ποδοσφαιριστή οποιασδήποτε εθνικότητας
αυτή γίνεται βάσει των οδηγιών της FIFA (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Ε.Π.Ο.).

Τα σωματεία έχουν την δυνατότητα να διατηρούν στην δύναμή τους 6 αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Σας γνωρίζουμε ότι οι ποδοσφαιριστές υπήκοοι των παρακάτω Χωρών:
ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΙΣΛΑΝΔΙΑ,ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΚΟΣΣΟΒΟ, ΕΛΒΕΤΙΑ, ΑΝΔΟΡΡΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΡΜΕΝΙΑ, ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ, ΒΟΣΝΙΑΚΑΙ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ, ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ,ΜΟΝΑΚΟ, ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, ΒΑΤΙΚΑΝΟ, ΡΩΣΙΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ, δεν καταλαμβάνουν θέση αλλοδαπού στην δύναμη του σωματείου τους, ως προς την παράγραφο αυτή και μόνο, γιατί θεωρούνται κοινοτικοί Β’ Ζώνης.
Σωματείο το οποίο έχει οικονομική οφειλή προς υπερκείμενες Αρχές (Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο.)δεν μπορεί να αποκτά ή να παραχωρεί ποδοσφαιριστή με οποιοδήποτε τρόπο
(άρθρο 7 Οικονομικού Κανονισμού Ε.Π.Ο., άρθρο 6 παρ. 8 του Κανονισμού εγγραφών – μεταγραφών).