Οι τέταρτοι διαιτητές υπεύθυνοι για τα πρόσωπα που εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο

Με προσθήκη που έγινε στο νέο Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου οι τέταρτοι διαιτητές καθίστανται αρμόδιοι για τον έλεγχο των προσώπων που εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο και για τη συμπεριφορά των αξιωματούχων που βρίσκονται στους πάγκους.

Επίσης τους παρέχεται η δυνατότητα να κάνουν χρήση καρτών σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς των ως άνω προσώπων.

Ακολουθεί η νέα διάταξη του ΚΑΠ: