Πληρώνει Ρόκα, απορρίφθηκε η αναψηλάφηση

Δεν προέκυψε κάποια θετική εξέλιξη για την Παναχαϊκή από την αίτηση αναψηλάφησης στην υπόθεση Ρόκα.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ στην Παναχαϊκή ενεργοποιήθηκε η ποινή αφαίρεσης βαθμών κάτι που δεν θα προκύψει μόνο αν η ΠΑΕ πληρώσει εντός των επόμενων πέντε εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

Αναλυτικά:

Απορρίπτει την από 22.4.2021 αίτηση αναψηλάφησης της ΠΑΕ Παναχαϊκή ΓΕ 1891 κατά του Ευσταθίου Ρόκα του Θεοφίλου, επαγγελματία ποδοσφαιριστή.

Ενεργοποιεί σε βάρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή ΓΕ 1891 την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 58/2021 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή Ευσταθίου Ρόκα του Θεοφίλου, σε ποσοστό 50% κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 288/2016 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., πλέον των νομίμων τόκων πλέον ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ για συνολικά δικαστικά έξοδα, από τον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που αγωνίζεται, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της παρούσας.