Σε εννέα ομίλους θα διεξαχθεί το φετινό πρωτάθλημα Γ΄ Εθνικής

Το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής γυναικών για την αγωνιστική περίοδο 2023 – 2024 θα διεξαχθεί σε εννέα (9) ομίλους με δικαίωμα δημιουργίας υποομίλων .

Στο πρωτάθλημα θα λάβουν μέρος και οι ομάδες υποδομών (Β΄ Ομάδες, Κ-17) που θα ιδρύσουν οι ομάδες της Α΄ Εθνικής (υποχρεωτική συμμετοχή) και Β΄ Εθνικής (προαιρετική συμμετοχή), οι οποίες θα καταρτίζουν έναν (1) όμιλο. Μόνο σε εξαιρετική περίπτωση που θα κρίνει η Επιτροπή η Β΄ ομάδα θα μπορεί να αγωνιστεί σε άλλο όμιλο. Επίσης ομάδα που δεν είναι Β΄ ομάδα και το επιθυμεί θα μπορεί να αγωνίζεται στον όμιλο αυτό με όλα τα κριτήρια που ισχύουν για τις Β΄ ομάδες και χωρίς να έχει δικαίωμα προβιβασμού στην ανώτερη κατηγορία. Στον όμιλο που θα καταρτίζεται αμιγώς από τις Β΄ ομάδες των ανωτέρω κατηγοριών, δε θα έχει δικαίωμα προβιβασμού ο πρωταθλητής του ομίλου στην ανώτερη κατηγορία (Β΄ Εθνική κατηγορία).

Ο διαχωρισμός των ομάδων στους εννέα (9) ομίλους, θα γίνει μετά το πέρας της κατάθεσης των Δηλώσεων Συμμετοχής, με γεωγραφικά κριτήρια όπου αυτό είναι εφικτό, πάντοτε με γνώμονα την ορθή συμπλήρωση των Ομίλων από την Επιτροπή και θα ανακοινωθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους μετά την επικύρωσή τους από την Ε.Ε./Ε.Π.Ο.

Οι ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00΄, πρωτότυπη Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας

Χωρίς ύπαρξη απινιδωτή δεν θα ξεκινούν οι αγώνες
Η παρουσία γιατρού αγώνα φυσικά είναι υποχρεωτική, όμως πλέον απαιτείται υποχρεωτικά και ύπαρξη απινιδωτή στο γήπεδο. Ο γιατρός έχει την υποχρέωση να αποδείξει την ιδιότητά του με οποιοδήποτε επίσημο αποδεικτικό στοιχείο (ταυτότητα Ιατρικού Συλλόγου ή σφραγίδα). Οι γηπεδούχες ομάδες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να υπάρχουν στη διάθεση των διαγωνιζομένων, μέσα πρώτων βοηθειών και να μεριμνούν, απευθυνόμενοι σε αρμόδιο φορέα, για την παρουσία γιατρού κατά την τέλεση των αγώνων. Σε περίπτωση ασθένειας ή αδυναμίας έγκαιρης προσέλευσης του γιατρού, οι γηπεδούχες ομάδες είναι υποχρεωμένες να μεριμνήσουν για την έγκαιρη αντικατάστασή του. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δε θα διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας.

Μετά την οριστική βαθμολογική κατάταξη των εννέα (9) ομίλων του πρωταθλήματος για την ποδοσφαιρική περίοδο 2023 – 2024, στη Β΄ Εθνική κατηγορία θα προβιβασθούν οι ομάδες οι οποίες θα καταλάβουν την πρώτη θέση (1η ) του κάθε ομίλου, εκτός του ομίλου που θα απαρτίζεται από τις Β΄ ομάδες που δεν έχουν δικαίωμα προβιβασμού. Δηλαδή στη Β΄ Εθνική κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2024 – 2025 θα προβιβαστούν οχτώ (8) ομάδες.