Τι ισχύει για τα νέα δελτία αθλητικής ιδιότητας

Τι ισχύει για την ποδοσφαιρική περίοδο 2021-22 για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαριστές που αφορά τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας γνωστοποίησε η ΕΠΟ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό Μεταγραφών της ποδοσφαιρικής Περιόδου 2021-2022, παράρτημα Β Διατάξεις Εφαρμογής Κανονισμού για τους Ερασιτέχνες Ποδοσφαιριστές, άρθρο 2 (σελ.47) που αφορά τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας Ερασιτέχνη Ποδοσφαιριστή, ισχύουν τα παρακάτω:

Από την 1/7/2021 όλα τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας (Δ.Α.Ι.) ερασιτεχνών, είτε ΠΑΕ είτε Σωματείων, θα είναι ορισμένου χρόνου, με ελάχιστη διάρκεια το ένα(1) έτος και μέγιστη τα πέντε (5) έτη.

Κατ’ εξαίρεση, αποκλειστικά και μόνο η πρώτη εγγραφή ανηλίκων ποδοσφαιριστών, θα δύναται να είναι ορισμένου χρόνου με ελάχιστη διάρκεια το ένα (1) έτος και μέγιστη τα επτά (7) έτη. Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος του Δ.Α.Ι. είναι η λήξη εκάστης αγωνιστικής περιόδου.

Όλα τα σωματεία υποχρεούνται σε αντικατάσταση όλων των Δ.Α.Ι. με το δελτίο νέου τύπου(επανέκδοση) για τους ποδοσφαιριστές που ανήκουν ήδη στη δύναμη τους το αργότερο έως την 30/6/2022.

Η διάρκεια όλων των υφιστάμενων δελτίων που θα αντικατασταθούν/ επανεκδοθούν, και δεν είναι ήδη χαρακτηρισμένα ως δελτία ορισμένου χρόνου παρελθόντων ετών, θα έχουν υποχρεωτικά ημερομηνία λήξης την 30/6/2024.

Από την 1/7/2024 και έπειτα η διάρκεια ισχύος των Δ.Α.Ι. δύναται να συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ελεύθερα εντός των ανωτέρω αναφερθέντων χρονικών ορίων.

Ποδοσφαιριστές των οποίων τα Δ.Α.Ι. παλαιού τύπου δεν αντικατασταθούν παραμένουν στη δύναμη του σωματείου έως την 30/6/2024, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε επίσημους αγώνες του οργανωμένου ποδοσφαίρου και τυχόν συμμετοχή τους θα θεωρείται αντικανονική μετά την υποβολή σχετικής ένστασης (άρθρο 23 Κ.Α.Π.)

Όλα τα νέα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας αλλάζουν και χρώμα από πορτοκαλί γίνονται λευκά.