Το αγωνιστικό πρωτόκολλο για τα ματς της Σούπερ Λιγκ 2

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΑ, το Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων SUPER LEAGUE 2 καθορίζει τις απαραίτητες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι Π.Α.Ε. που συμμετέχουν στους επισήμους και φιλικούς αγώνες των Playoffs και Playouts του Πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 αγωνιστικής περιόδου 2020-2021 (εφεξής αγώνες).

Προκειμένου να συμβάλλουν στην ομαλή πρόσβαση στην εγκατάσταση, συστήνεται όπως, σε κάθε είσοδο, δικαίωμα παραμονής να έχουν οι ακόλουθοι:
 Έως τρεις (3) διαπιστευμένοι της γηπεδούχου ομάδας.
 Έως δύο (2) διαπιστευμένοι της φιλοξενούμενης ομάδας.
 Ένας (1) παρατηρητής αγώνα και ένας (1) συντονιστής εγκατάστασης.
 Έως δύο (2) στελέχη της Super League 2.
 Δύο υπεύθυνοι θερμομέτρησης.
 Security, ανάλογα με το εκάστοτε σχέδιο ασφαλείας του αγώνα.
 Αστυνομικοί, ανάλογα με το εκάστοτε σχέδιο ασφαλείας του
αγώνα.
 Κατ΄ εξαίρεση, δίνεται το δικαίωμα να παρευρεθούν και να παραμείνουν για όσο χρειασθεί και λοιπές ιδιότητες όπως ιατρός, τραυματιοφορείς, πυροσβέστες κ.α. μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατόπιν κλήσης τους από τα αρμόδια όργανα του αγώνα.
5.1.8. Εξωτερικά της εισόδου προς τους χώρους της εγκατάστασης, δίνεται η δυνατότητα κινηματογράφησης της άφιξης / αποχώρησης των αποστολών από τον τηλεοπτικό πάροχο, με έναν χειριστή κάμερας και έναν βοηθό τηρώντας τις αποστάσεις από τον υπόλοιπο κόσμο.
5.2. Περίμετρος εγκατάστασης:
5.2.1.Στις εγκαταστάσεις που υπάρχει εξωτερική περίφραξη, στον περιβάλλοντα χώρο εσωτερικά της περίφραξης θα πρέπει να παρευρίσκονται μόνο οι έχοντες εργασία, όπως π.χ. παρκαδόροι, τεχνικοί van, προσωπικό της Ε.Λ.Α.Σ. κ.α. και πάντα να τηρούν την ελάχιστη απόσταση των δύο (2) μέτρων.

5.3. Αποδυτήρια – Διάδρομοι – Λοιποί Εσωτερικοί χώροι:
5.3.1.Πρόσβαση στο χώρο των αποδυτηρίων, στους διαδρόμους αυτών και στους λοιπούς εσωτερικούς χώρους (Γραφεία Προπονητών –Ιατρείο –Doping Control –Γραφείο Παρατηρητή), έχουν οι εξής:
 Έως σαράντα τέσσερις (44) ποδοσφαιριστές (20 ποδοσφαιριστές που αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα συν 2 ποδοσφαιριστές εκτός αποστολής ανά ομάδα).
 Έως είκοσι έξι (26) αξιωματούχοι οι οποίοι αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα (13 ανά ομάδα).
 Έως επτά (7) αξιωματούχοι αγώνα και συγκεκριμένα τέσσερις διαιτητές, δύο διαιτητές VARS (όπου είναι απαραίτητο) και ο παρατηρητής διαιτησίας.
 Έως τρεις (3) διαπιστευμένα από τη Super League 2 στελέχη της γηπεδούχου ομάδας.
 Έως τρεις (3) διαπιστευμένα από τη Super League 2 στελέχη της φιλοξενούμενης ομάδας.
 Έως δύο (2) παρατηρητές αγώνα.
 Ένας (1) συντονιστής εγκατάστασης.
 Έως δύο (2) στελέχη της Super League 2.
 Ένας (1) ιατρός αγώνα.
 Έως τρεις (3) εκπρόσωποι ΕΣΚΑΝ.
 Αστυνομικοί, ανάλογα με το εκάστοτε σχέδιο ασφαλείας του αγώνα.
 Έως ένας (1) εκπρόσωπος της στατιστικής υπηρεσίας για τη συμπλήρωση του Φ.Α.
 Κατ΄ εξαίρεση, δίνεται το δικαίωμα να παρευρεθούν και να παραμείνουν για όσο χρειασθεί και λοιπές ιδιότητες όπως τραυματιοφορείς, πυροσβέστες, τεχνικοί κ.α. μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατόπιν κλήσης τους από τα αρμόδια όργανα του αγώνα.
5.3.2. Σε όποια εγκατάσταση είναι εφικτό, δύναται η χρήση περισσότερων του ενός αποδυτηρίου ανά ομάδα, με σκοπό τον διαχωρισμό (π.χ. τακτικοί –αναπληρωματικοί, προπονητές, αποθήκευση υλικού κ.ο.κ.). Το ίδιο ισχύει και για τους αξιωματούχους αγώνα.
5.3.3. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εντός του χώρου των αποδυτηρίων, των διαδρόμων αυτών και των υπόλοιπων εσωτερικών χώρων (ιατρεία, γραφεία παρατηρητών κ.ο.κ.) σε όσους δεν αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα και στους μη έχοντες εργασία. Εντός των εν λόγω χώρων θα πρέπει να παραμένουν μόνο όσοι
έχουν κάποια εργασία και για το απαιτούμενο διάστημα που χρειάζεται για την ολοκλήρωση αυτής. Μετά το τέλος της εργασίας τους θα αποχωρούν. Σε όσους αναφέρονται παραπάνω συνιστάται, στο μέτρο του δυνατού, η συνεχής παραμονή σε ανοικτούς χώρους όπως π.χ. αγωνιστικός χώρος, κερκίδες κ.ο.κ..
5.3.4. Όλες οι εργασίες προετοιμασίας των αποδυτηρίων και των εσωτερικών χώρων εν γένει θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τρεις (3) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.
5.3.5. Στις εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν διοικητικές υπηρεσίες των Π.Α.Ε., οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι από μονωμένοι από τους χώρους των αποδυτηρίων, των διαδρόμων αυτών και των υπόλοιπων εσωτερικών χώρων.
5.3.6. Εντός των αποδυτηρίων των ομάδων, ανάμεσα στα καθίσματα των ποδοσφαιριστών, θα πρέπει να υπάρχει ένα τουλάχιστον κενό κάθισμα (όπου είναι εφικτό και δύο κενά καθίσματα).
5.3.7. Όπου είναι εφικτό, συνιστάται η ατομική χρήση των ντους. Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις που τα ντους δεν είναι ατομικά, συστήνεται να παραμένει ένα ντους κενό ανά δύο σε χρήση. Οι χρήστες θα πρέπει να έχουν τα προσωπικά τους είδη (σαμπουάν κ.λ.π.), τα οποία δεν πρέπει να μοιράζονται, καθώς και να φορούν σαγιονάρες.
5.3.8. Όλος ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στην προθέρμανση και στον αγώνα, καθώς και ο εξοπλισμός για τη μεταφορά του, θα πρέπει να πλένεται και να καθαρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Ο υπεύθυνος του χώρου των αποδυτηρίων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός αναφορικά με
την τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής και οδηγιών (π.χ. γάντια, μάσκες), διότι ο συγκεκριμένος χώρος αποτελεί υψηλού κινδύνου χώρος για τη μετάδοση του ιού.
5.3.9. Μετά το τέλος της χρήσης των αποδυτηρίων, στους διαδρόμους αυτών και των υπόλοιπων εσωτερικών χώρων της εγκατάστασης, όλοι οι χώροι θα πρέπει να απολυμαίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων.
5.3.10. Στους χώρους των αποδυτηρίων αλλά και γενικότερα σε όσους χώρους γίνεται χρήση κλιματισμού και εξαερισμού, θα πρέπει να τηρούνται οι σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

5.4. Αγωνιστικός χώρος – Περιβάλλον χώρος:
5.4.1. Πρόσβαση στον αγωνιστικό χώρο έχουν οι εξής:
 Όλοι όσοι αναγράφονται στην παράγραφο 4.3.1. πλην του εκπροσώπου της στατιστικής υπηρεσίας
 Δύο (2) τραυματιοφορείς.
 Το προσωπικό του ασθενοφόρου και της ομάδας πρώτων βοηθειών.
 Έως έξι (6) ball boys.
 Έως δεκαπέντε (15) φωτογράφοι αγώνα.
 Έως είκοσι πέντε (25) άτομα υπεύθυνα για την τηλεοπτική παραγωγή των αγώνων (δημοσιογράφοι, κάμεραμαν, τεχνικοί κ.ο.κ.).
 Security, ανάλογα με το εκάστοτε σχέδιο ασφαλείας του αγώνα.
 Αστυνομικοί, ανάλογα με το εκάστοτε σχέδιο ασφαλείας του
αγώνα.
 Προσωπικό της εγκατάστασης για την προετοιμασία και τη
συντήρηση του αγωνιστικού χώρου, την τοποθέτηση πινακίδων
κ.ο.κ. το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα (10) άτομα.
 Κατ΄ εξαίρεση, δίνεται το δικαίωμα να παρευρεθούν και να
παραμείνουν για όσο χρειασθεί και λοιπές ιδιότητες όπως
πυροσβέστες, τεχνικοί κ.α. μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και κατόπιν κλήσης τους από τα αρμόδια όργανα του αγώνα.
5.4.2. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος εντός του αγωνιστικού χώρου και στον περιβάλλοντα χώρο στους μη έχοντες εργασία. Εντός των εν λόγω χώρων θα πρέπει να παραμένουν μόνο όσοι συμμετέχουν στον αγώνα καθώς και όσοι έχουν κάποια εργασία και για το απαιτούμενο διάστημα που χρειάζεται για την
ολοκλήρωση αυτής. Μετά το τέλος της εργασίας τους θα αποχωρούν.
5.4.3.Σε κάθε περίπτωση, η παρουσία και παραμονή στην τεχνική περιοχή (πάγκοι ομάδων, πάγκος 4ου, επιπλέον πάγκοι) και στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται μόνο στους ποδοσφαιριστές, τους αξιωματούχους των ομάδων και τους αξιωματούχους του αγώνα.
5.4.4. Όλες οι εργασίες προετοιμασίας στον αγωνιστικό χώρο και στον περιβάλλοντα χώρο εν γένει θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί δύο (2) ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.
5.4.5. Οι αναγραφόμενοι στο Φ.Α. αν αναπληρωματικοί ποδοσφαιριστές και οι αξιωματούχοι των ομάδων θα πρέπει να κάθονται στους πάγκους ανά δύο τουλάχιστον καθίσματα (ένα κενό κάθισμα). Για το λόγο αυτό, είναι δυνατή η επέκταση των πάγκων ή η χρήση επιπλέον καθισμάτων, στη συνέχεια των πάγκων. Το ίδιο ισχύει και για τον πάγκο του 4ου διαιτητή.
5.4.6. Όλοι οι παρευρισκόμενοι στον αγωνιστικό χώρο και τον περιβάλλοντα (πλην των ποδοσφαιριστών και των διαιτητών κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και του αγώνα) θα πρέπει να τηρούν την ελάχιστη απόσταση των δύο (2) μέτρων και φορούν προστατευτικές μάσκες.
5.5. Δημοσιογραφικά θεωρεία:
5.5.1. Στα δημοσιογραφικά θεωρεία έχουν πρόσβαση οι εξής:
 Δημοσιογράφοι, μέλη των ΠΣΑΤ/ΕΣΗΕΑ συναφών αναγνωρισμένων δημοσιογραφικών Ενώσεων.
 Εκπρόσωποι των στατιστικών εταιρειών που συνεργάζονται με τη διοργανώτρια.
5.5.2. Στα δημοσιογραφικά θεωρεία, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν τον αγώνα θα πρέπει να κάθονται με κενό δύο τουλάχιστον θέσεων (ανάλογα με την εγκατάσταση) μεταξύ τους, τηρώντας την απόσταση των δύο (2) μέτρων. Για το λόγο αυτό, δύναται να χρησιμοποιηθεί μέρος της εξέδρας που είναι στη συνέχεια
των θεωρείων προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες.
5.5.3. Τυχόν εσωτερικοί χώροι (καμπίνες–booth) για τη δημοσιογραφική κάλυψη των αγώνων πρέπει να παραμείνουν κλειστοί.
5.5.4. Οι εκπρόσωποι των στατιστικών εταιρειών θα πρέπει να κάθονται με κενό δύο τουλάχιστον θέσεων (ανάλογα με την εγκατάσταση) μεταξύ τους, τηρώντας την απόσταση των δύο (2) μέτρων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος, τότε δύνανται να καθίσουν στις κερκίδες.
5.5.5. Για τους εξωτερικούς χώρους, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την τήρηση αποστάσεων.

5.6.Εξέδρες /Σουίτες /Booth Τηλεοπτικής Μετάδοσης /Υπόλοιπα Booth:
5.6.1.Στις εξέδρες/Σουίτες/Booth Τηλεοπτικής Μετάδοσης/Λοιπά Booth έχουν
πρόσβαση οι εξής:
 Μέλη Δ.Σ. και στελέχη των διαγωνιζόμενων Π.Α.Ε. που δεν δύναται να ξεπερνούν τα δέκα (10) άτομα ανά Π.Α.Ε. – Προσωπικό της γηπεδούχου Π.Α.Ε. και της εγκατάστασης
 Χειριστές καμερών του τηλεοπτικού πάροχου
 Τεχνικοί του τηλεοπτικού πάροχου
 Χειριστές καμερών και αναλυτές των διαγωνιζόμενων ομάδων (έως δύο ανά ομάδα)
 Οι όροι που τηρούνται είναι έως 4 άτομα σε 20 τ.μ. και σε μεγαλύτερο χώρο, ένα άτομο επιπλέον ανά 10τ.μ. και χρήση προστατευτικής μάσκας από τους παρευρισκόμενους.
5.6.2. Στις εξέδρες, οι παρευρισκόμενοι θα πρέπει να κάθονται με κενό δύο τουλάχιστον θέσεων (ανάλογα με την εγκατάσταση) μεταξύ τους, τηρώντας την απόσταση των 2 μέτρων. Για τους εξωτερικούς χώρους η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική όταν οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την τήρηση αποστάσεων.
5.6.3. Ανοικτές θα είναι οι καμπίνες των κεντρικών καμερών (με ελάχιστη απόσταση 2μ. από κάμερα σε κάμερα), καθώς και του δημοσιογράφου που είναι υπεύθυνος για τη μετάδοση του αγώνα. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται διαρκώς με φυσικό τρόπο (ανοικτά παράθυρα).
5.6.4. Επίσης, για λόγους ασφαλείας, ανοικτό θα είναι το booth που βρίσκεται ο χώρος που βρίσκεται το σύστημα ανακοινώσεων της εγκατάστασης και το σύστημα χειρισμού του ηλεκτρονικού πίνακα. Το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για το χώρο θα πρέπει να τηρήσει την ελάχιστη απόσταση 2 μ. καθώς και τα μέτρα προστασίας. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται διαρκώς με φυσικό τρόπο (ανοικτά παράθυρα).
5.6.5. Προτείνεται όπως η κινηματογράφηση των αγώνων (technical filming) από τις ομάδες για λόγους τακτικής, να γίνεται από τις κερκίδες του γηπέδου που βρίσκονται στο ύψος του κέντρου του αγωνιστικού χώρου. Εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, ανοικτές δύνανται να είναι και τυχόν επιπλέον καμπίνες για τους αναλυτές των ομάδων (μία καμπίνα για κάθε ομάδα), με ελάχιστη απόσταση 2μ.
από κάμερα σε κάμερα. Ο χώρος πρέπει να αερίζεται διαρκώς με φυσικό τρόπο (ανοικτά παράθυρα).
5.6.6.Οι σουίτες και οι λοιπές καμπίνες – booth θα παραμένουν κλειστές.
5.6.7.Το κέντρο επιχειρήσεων της Αστυνομίας θα λειτουργεί με τήρηση του όρου «έως 4 άτομα σε 20τ.μ. και σε μεγαλύτερο χώρο, ένα άτομο επιπλέον ανά 10τ.μ.» και χρήση προστατευτικής μάσκας από τους παρευρισκόμενους.
5.7. Καντίνες / Κυλικεία:
5.7.1.Οι καντίνες και τα κυλικεία θα παραμένουν κλειστά, πλην ενός κυλικείου/καντίνας το οποίο θα εξυπηρετεί σε μορφή “Self Service” και θα μπορεί να λειτουργεί με τήρηση του όρου «έως 4 άτομα σε 20 τ.μ. και σε μεγαλύτερο χώρο, ένα άτομο επιπλέον ανά 10 τ.μ.» και θα προμηθεύει μόνο συσκευασμένα
προϊόντα καθώς και νερά, καφέ, τσάι και άλλα αφεψήματα σε ποτήρια μιας
χρήσης.