Το δρόμο της «Ένωσης Προπονητών» ακολουθεί η ΟΔΠΕ

Το δρόμο της «Ένωσης Προπονητών» ακολουθεί η ΟΔΠΕ έτσι ώστε και αυτή να καταφέρει να γίνει μέλος της ΕΠΟ με δικαίωμα ψήφου. Παρόλο αυτά η ΟΔΠΕ καθυστέρησε, με αποτέλεσμα να γίνονται και κινήσεις άλλων διαιτητικών παραγόντων προς αυτή την κατεύθυνση.

Η καταστατική μετονομασία της ΟΔΠΕ δεν σημαίνει αυτόματα και η αποδοχή της από την Γενική συνέλευση της ΕΠΟ και οι επόμενες κινήσεις όλων των παραγόντων αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ακολουθεί το δημοσίευμα του SoccerPlus:

Με την υπ’ αριθμ. 32/2021 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Πειραιά (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) εγκρίθηκε η τροποποίηση του καταστατικού του εδρεύοντος στον Πειραιά σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Π.Ε.)» και συγκεκριμένα η αναδιατύπωση και η εναρμόνιση του με την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, όπως αναλυτικότερα αποτυπώνονται στο από 24-07-2021 κωδικοποιημένο αποτελούμενο από 33 άρθρα καταστατικό του, που εγκρίθηκε από την ΓΣ των μελών του. Πλέον θα φέρει τον διακριτικό τίτλο Ένωση Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδας.Η συγκεκριμένη αλλαγή έγινε ώστε ΕΔΠΕ να προχωρήσει στα επόμενα βήματα που απαιτούνται να γίνει μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΕΠΟ.