Υποχρεωτική η εγγραφή όλων των προπονητών στο Μητρώο της ΓΓΑ

Εξαιρετικά Επείγον Επικαιροποίηση των Στοιχείων στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 2023 της Γ.Γ.Α.

Προς ενημέρωση όλων των σωματείων που δεν έχουν ακόμη επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ της Γ.Γ.Α.

Πρέπει να επισπεύσετε τις ενέργειες σας για την
επικαιροποίηση των στοιχείων σας και την εγγραφή στην πλατφόρμα του Μητρώου της Γ.Γ.Α. για το έτος 2023 ,διότι απέμεινε κάτι περισσότερο από ένας μήνας (καταληκτική ημερομηνία η 30/6/2023).

Τα σωματεία που δεν θα ολοκληρώσουν την εγγραφή τους διαγράφονται από το Μητρώο και δεν θα έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της νέας περιόδου, αλλά και να χρησιμοποιήσουν τα γήπεδα των δήμων που ανήκουν .

Επίσης όλοι οι Διπλωματούχοι Προπονητές ΟΥΕΦΑ Α-Β – ΤΕΦΑΑ που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Προπονητών της ΓΓΑ. θα πρέπει απαραιτήτως να προχωρήσουν στην σχετική εγγραφή, καθώς
επίσης και όσοι προπονητές είναι εγγεγραμμένοι να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους στο μητρώο της Γ.Γ.Α.
Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30/12/2023 . Προπονητές που δεν το πράξουν από 1/1/2024 δεν θα μπορούν να εργασθούν στα αναγνωρισμένα σωματεία.

  1. ΓΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 2022: Ολοκλήρωση αίτησης μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023
  2. Για ΝΕΑ σωματεία, μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο: Ολοκλήρωση αίτησης μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023