Όλα τα δικαιολογητικά μεταγραφών κι εγγραφών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών

Σημαντικές αλλαγές στην υποβολή Δελτίων και αλλαγές στον Κανονισμό Μετεγγραφών

1. Για την υποβολή όλων των μεταγραφικών κινήσεων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση μαζί με την αίτηση μεταβολής «ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ» του εκάστοτε ποδοσφαιριστή.

2. Για την υποβολή μεταγραφικών κινήσεων αλλοδαπών ποδοσφαιριστών είναι υποχρεωτική η προσκόμιση επικυρωμένου Φωτοαντίγραφου του Διαβατηρίου, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής σε ισχύ.

3. Οι μεταγραφές Δανεισμών- υποσχετικής, μετατράπηκαν σε μεταγραφές Ορισμένου χρόνου με υποχρέωση επιστροφής.Μαζί με την αίτηση μεταβολής του εκάστοτε ποδοσφαιριστή απαιτείται και Ιδιωτικό Συμφωνητικό (υπογεγραμμένο από τις τρείς πλευρές, 2 σωματεία + Ποδοσφαιριστής).Το έντυπο αυτού του Ιδιωτικού Συμφωνητικού είναι συγκεκριμένο. 

4. Οι ομάδες δύνανται με αίτηση τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ να αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους εκατό (100) ποδοσφαιριστές (ήταν 140 ποδοσφαιριστές μέχρι τώρα). 

5. Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που (δεν έχει δελτίο ορισμένου χρόνου και) έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας (μέχρι τώρα ίσχυε σχετικά το 25ο έτος) και κατά τις πέντε (5) προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκει στην ίδια ομάδα, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του με αίτησή του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της ΕΠΟ, που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

6. Οι μεταγραφές με την διάταξη της χιλιομετρικής απόστασης (λόγω φοίτησης, γάμου, μετεγκατάστασης, αποδεδειγμένης εργασίας), μπορούν να κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους ποδοσφαιριστές στην Ε.Ι.Π. καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

 • Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον νέο Κανονισμό Ιδιότητας Μετεγγραφών 2020 της ΕΠΟ (Παράρτημα Β’ & Γ’, κ.τ.λ.), στον σύνδεσμο https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=42346

* * * ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΕΣ) και ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ)

 • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ -ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΕΠ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (ΑΝΩ ΤΩΝ  12 ΕΤΩΝ)

 • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ -ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΊΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΕΠ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ  ΕΛΛΗΝΑΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

 • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΕΠ
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΕΠ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

 • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΕΠ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

 • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (ΞΕΝΌΓΛΩΣΣΗ)
 • ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΕΠ
 • ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΕΠ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ

 • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
 • ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΕΠ
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΕΠ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)

ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ) ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΜΕΧΡΙ 21 ΕΤΩΝ

 • ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ
 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ (Τυποποιημένο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ άρθρου 6 παράρτηµα Β’ του ΚΙΜΠ ΕΠΟ) 
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΚΕΠ Η ΔΙΚΗΓΟΡΟ
 • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ (ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ) ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ)