Ένα ακόμα γήπεδο θα προστεθεί στην ποδοσφαιρική Αχαΐα

Νέο συνθετικό χλοοτάπητα αποκτά το ποδοσφαιρικό γήπεδο της Κάτω Αχαϊας με παράλληλη κατασκευή μιας παιδικής χαράς.

Για την ακρίβεια η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα και την ανακατασκευή του ποδοσφαιρικού γηπέδου στην Κάτω Αχαΐα με παράλληλη κατασκευή μιας παιδικής χαράς στην πλατεία Δύμης.

Το έργο έχει προϋπολογισμό ύψους 282.100 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και η πίστωση είναι εξασφαλισμένη από το πρόγραμμα «Αλιεία και θάλασσα».

Στη διακήρυξη περιλαμβάνονται αναλυτικές προδιαγραφές για το χλοοτάπητα (ύψος πέλματος, πυκνότητα νημάτων, πρωτεύουσα και δευτερεύουσα υπόβαση, κ.α.). Αντίστοιχες είναι και οι προδιαγραφές για την παιδική χαρά.

Σημειώνεται ότι οι εργασίες, μετά την ανάδειξη του αναδόχου, έχουν συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης τους έξι μήνες.