Απόφαση για εξαίρεση καραντίνας για τους αθλητές

Η ΓΓΑ εξέδωσε απόφαση που εξαιρεί αθλητές και αθλήτριες από την εβδομαδιαία καραντίνα όσων προσέρχονται από χώρες του εξωτερικού.

Θέμα: «Εξαίρεση του οριζόμενου επταήμερου υποχρεωτικού προληπτικού περιορισμού κατ’ οίκον για αθλητές / τριες και συντελεστές αγώνων που εισέρχονται από την αλλοδαπή».

«Στο πλαίσιο της απρόσκοπτης λειτουργίας των αθλητικών διοργανώσεων και, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, οι αθλητές/τριες, καθώς και οι συντελεστές αγώνων, οι οποίοι εισέρχονται από την αλλοδαπή δύνανται να εξαιρούνται του οριζόμενου επταήμερου υποχρεωτικού προληπτικού περιορισμού κατ’οίκον, καθώς εφαρμόζεται ο εβδομαδιαίος προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος με τεστ COVID.

Για το σκοπό εφαρμογής της ως άνω εξαίρεσης, οι Ομοσπονδίες ή διοργανώτριες αρχές μεριμνούν για την κοινοποίηση των ακόλουθων στοιχείων των αθλητών ή συντελεστών που εισέρχονται στη χώρα μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση internationalrelations@civilprotection.gr με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνσηcovid19@gga.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού: Ονοματεπώνυμο Αρ.Διαβατηρίου ή Α.Δ. Ταυτότητας Ημερομηνία εισόδου στη χώρα Αιτιολογία.

Τα ανωτέρω στοιχεία προωθούνται προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να δοθεί έγκριση εξαίρεσης. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης επί του αιτήματος, οι Ομοσπονδίες και διοργανώτριες αρχές θα ειδοποιούνται εντός εβδομήντα δύο ωρών. Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία».

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς