Ατρόμητος Λάππα: Πρόεδρος ο Π. Παναγόπουλος, το νέο Δ.Σ.

Φωτογραφία: Αποστόλης Νικολόπουλος

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ του Ατρόμητου Λάππα, με πρόεδρο της ομάδας τον Παναγιώτη Παναγόπουλο. 

Αναλυτικά το ΔΣ έχει ως εξής :

Πρόεδρος : Παναγιώτης Παναγόπουλος

Αντιπρόεδρος : Ισφάν Κριστιάν

Γεν. Γραμματέας : Ιωάννης Δημητρακόπουλος 

Ταμίας : Γρηγόρης Δημητρόπουλος

Γενικός Έφορος : Βασίλειος Μπουζιώτης

Μέλη : Χρήστος Κονιδάρης, Ελευθέριος Ιωσιφίδης