Α.Ε. Αιγίου: Πρόεδρος ο Φ. Κοσσαράς, το νέο Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. Αιγίου όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 27ης Ιουνίου και μετά τη συγκρότηση του σε σώμα την Τετάρτη 29 Ιουνίου. Το Διοικητικό Συμβούλιου μετά και την απαιτούμενη από το νόμο τροποποίηση του Καταστατικού μειώνεται από εντεκαμελές σε επταμελές και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κοσσαράς Φίλιππος
Αντιπρόεδρος Μαστροκυριάκου Βασιλική
Γενικός Γραμματέας: Κωστόπουλος Κωνσταντίνος
Ταμίας: Δημητρίου Κατερίνα
Έφορος: Παπαχριστόπουλος Αντώνιος
Γενικός Αρχηγός: Δημητρίου Χρήστος
Μέλος: Τρίψα Δανάη