Γ’ Εθνική : Στα σωματεία τα ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων τους

Πλήρη έλεγχο των ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων των αγώνων τους θα έχουν από φέτος τα σωματεία της Γ΄Εθνικής.

Αναλυτικά η προκήρυξη αναφέρει:

14α.Τα Ραδιοτηλεοπτικά δικαιώματα ανήκουν στα σωματεία και η διαδικασία παραχώρησή τους από τα σωματεία στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο δικαιούχο φορέα, περιγράφεται ανάλογα στον Κ.Α.Π.