Εκλογές στην ιστορική Α.Ε. Αιγίου

Η Α.Ε. Αιγίου καλεί τα μέλη της σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου, ημέρα Δευτερά, στα γραφεία του σωματείου (οδός Ν. Πλαστήρα 113-115 στο Αίγιο), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

“Καλούνται όλα τα μέλη της Αθλητικής Ένωσις Αιγίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Kαταστατικού, σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Ιουνίου, ημέρα Δευτερά, στα γραφεία του σωματείου μας επί της οδού Ν. Πλαστήρα 113-115 στο Αίγιο, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1. Εκλογή Πρόεδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης
Θέμα 2. Απολογισμός Διοικητικών πεπραγμένων και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
Θέμα 3. Οικονομικός απολογισμός έτους 2021-Ειδικός οικονομικός απολογισμός έτους 2021
Θέμα 4. Οικονομικός προϋπολογισμός έτους 2023
Θέμα 5. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής
Θέμα 6. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής
Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει στις 7μ.μ και θα λήξει στις 10μ.μ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2021, στον ίδιο τόπο και τις ίδιες ώρες ανεξαρτήτως του αριθμού των συμμετεχόντων μελών .
Τα μέλη του σωματείου πρέπει να στείλουν αίτηση υποψηφιότητας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 στο e-mail: aea1931@gmail.com αν θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα στις προγραμματισμένες εκλογές
“.