ΕΠΟ: Δωρεάν το UEFA B΄ για τους πτυχιούχους ΣΕΦΑΑ-ΤΕΦΑΑ

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΕΠΦΑ) και με την σύμφωνη γνώμη της UEFA αποφάσισε να δρομολογήσει τη λύση ενός χρόνιου προβλήματος που αφορούσε στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας των πτυχιούχων φυσικής αγωγής με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο.

Για τον σκοπό αυτό η ΕΠΟ, ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΠΕΠΦΑ), ενέκρινε την λειτουργία ταχύρυθμων Ειδικών Σχολών Επιμόρφωσης για όλους τους
πτυχιούχους φυσικής αγωγής των ΣΕΦΑΑ – ΤΕΦΑΑ των Ελληνικών Πανεπιστημίων με ειδικότητα Ποδόσφαιρο. Οι φοιτήσαντες σε αυτές τις Ειδικές Σχολές Επιμόρφωσης θα λάβουν –ΔΩΡΕΑΝ- το δίπλωμα UEFA B. Η διάρκεια των
Σχολών αυτών θα είναι 25 ώρες. Συζητείται το ενδεχόμενο τα μαθήματα να γίνουν με Τηλεκπαίδευση (λόγω corona virus) μέσω ηλεκτρονικής Πλατφόρμας.

Σε επόμενο χρόνο θα ανακοινωθούν από την ΕΠΟ οι αποφάσεις σχετικά με το δίπλωμα UEFA Α’ για τους πτυχιούχους φυσικής αγωγής με ειδικότητα ποδόσφαιρο και κατόχους του διπλώματος UEFA B’ καθώς και για την κάρτα του προπονητή φυσικής κατάστασης όπως αιτήθηκε με την επιστολή της η ΠΕΠΦΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Μητρώο Προπονητών ΕΠΟ στο email : proponites@epo.gr. Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg. Δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή ή απευθείας από συναδέλφους – προπονητές στην ΕΠΟ δε θα γίνονται δεκτά.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα τα δείτε στην ανακοίνωση της ΕΠΟ, στο επίσημο site της Ομοσπονδίας.

Το πρόγραμμα λειτουργίας των Σχολών θα αναρτηθεί σύντομα στο site της ΕΠΟ και σε αυτό της ΠΕΠΦΑ.