ΕΠΣ Αχαΐας: Συγκρότηση σε σώμα της νέας εκτελεστικής επιτροπής και Πρόεδροι Επιτροπών

Η σύνθεση της Ε.Ε. της ΕΠΣ Αχαΐας που συγκροτήθηκε σε σώμα κατά την 1η Συνεδρίαση της, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Άγγελος Δανιήλ
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Σαρρής
Αντιπρόεδρος Α’: Σταύρος Θεοδωρόπουλος
Αντιπρόεδρος Β’: Χρήστος Πλούμης
Ταμίας: Οδυσσέας Χριστόπουλος
Αναπληρωτής Γραμματέας:Βασίλειος Βουκελάτος
Αναπληρωτής Ταμίας: Κωνσταντίνος Μπαλάσκας
Μέλη:
Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος
Νικόλαος Θεοδωρόπουλος
Χαρίτων Ιωάννου
Γεώργιος Κορφιάτης
Χρήστος Λούβαρης
Κωνσταντίνος Ντάσιος
Αριστέα Ρόμπολα
Γεώργιος Σπυρούλιας

Επίσης κατά την ίδια συνεδρίαση ορίστηκαν οι πρόεδροι των Επιτροπών και έχουν ως εξής:
Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου: Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος.
Επιτροπή Στατιστικής-Γηπέδων: Βασίλειος Βουκελάτος.
Επιτροπή Ασφάλειας και Πρόληψης Βίας: Νικόλαος Θεοδωρόπουλος.
Επιτροπή Ποδοσφαίρου Σάλας και Άμμου: Γεώργιος Κορφιάτης.
Υγειονομική Επιτροπή: Αριστέα Ρόμπολα.