Η συμπληρωματική προκήρυξη της Γ’ Εθνικής 2019-2020

Δείτε την συμπληρωματική προκήρυξη του πρωταθλήματος της Γ΄ Εθνικής:

Στον 8ο Όμιλο Κρήτης (9 Σωματεία), θα διεξαχθούν αγώνες play – off σε Όμιλο, με την
συμμετοχή των τεσσάρων (04) πρώτων Σωματείων της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης της κανονικής περιόδου, με την βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει στην εν λόγω κατάταξη, για την ανάδειξη του Πρωταθλητή.

Τα υπόλοιπα πέντε (05) Σωματεία της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης της κανονικής
περιόδου, με την βαθμολογία που θα έχουν στην εν λόγω κατάταξη, θα αγωνιστούν σε αγώνες play – out σε Όμιλο, για τον υποβιβασμό ενός (01) Σωματείου, στην Α΄ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ.

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν
αγώνες play – off σε Όμιλο με την συμμετοχή των τεσσάρων (04) πρώτων Σωματείων της
Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης της κανονικής περιόδου, με την βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει στην εν λόγω κατάταξη, για την ανάδειξη του Πρωταθλητή με τους εξής όρους:

α. θα πάρουν μέρος σε αυτό οι τέσσερις (04) πρώτες Ομάδες της τελικής βαθμολογικής
κατάταξης της κανονικής περιόδου του 8ου Ομίλου. Οι αγώνες που θα διεξαχθούν θα είναι διπλοί (εντός – εκτός έδρας) μετά από κλήρωση. Συνολικά θα διεξαχθούν έξι (6) αγωνιστικές.

β. Η πρώτη Ομάδα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Ομίλου των αγώνων play – off, θα ανακηρυχθεί Πρωταθλητής του 8ου Ομίλου (Κρήτης), ο οποίος θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Ειδικό Πρωτάθλημα για τον προβιβασμό στην Football League.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο Πρωταθλητής δεν δύναται να συμμετέχει στο Ειδικό Πρωτάθλημα για τον προβιβασμό στην Football League, τότε το δικαίωμα αποκτούν τα Σωματεία που συμμετείχαν στον Όμιλο των play – off, με την σειρά που θα έχουν στην Τελική βαθμολογική κατάταξη του Ομίλου των αγώνων play – off.

Όσον αφορά τον υποβιβασμό, μετά το πέρας της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν αγώνες play – out σε Όμιλο, με την συμμετοχή των πέντε (05) τελευταίων
Σωματείων της Τελικής Βαθμολογικής Κατάταξης της κανονικής περιόδου, με την βαθμολογία που θα έχουν συγκεντρώσει στην εν λόγω κατάταξη, για τον υποβιβασμό ενός (01) Σωματείου στην Α΄ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ., με τους εξής όρους:

α. θα πάρουν μέρος σε αυτό οι πέντε (05) τελευταίες Ομάδες της τελικής βαθμολογικής
κατάταξης της κανονικής περιόδου του 8ου Ομίλου. Οι αγώνες που θα διεξαχθούν θα είναι διπλοί (εντός – εκτός έδρας) μετά από κλήρωση. Συνολικά θα διεξαχθούν δέκα (10) αγωνιστικές.

β. Η τελευταία Ομάδα της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Ομίλου των αγώνων play – out, θα υποβιβαστεί στην Α΄ Κατηγορία του Τοπικού Πρωταθλήματος της οικείας Ε.Π.Σ. από τον 8ο
Όμιλο (Κρήτης).

Προβιβασμός από Ε.Π.Σ.

Οι πενήντα τρεις (53) Πρωταθλήτριες ομάδες των Ε.Π.Σ. και οι τρεις (3) Δευτεραθλήτριες
Ομάδες των ιδρυτριών Ενώσεων, δηλαδή συνολικά πενήντα έξι (56) Ομάδες, προβιβάζονται στη Γ΄ Εθνική Κατηγορία για την περίοδο 2020 – 2021.

Σε περίπτωση που μία πρωταθλήτρια Α΄κατηγορίας τοπικού πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. (ή δευτεραθλήτρια προκειμένου περί των τριών ιδρυτριών Ενώσεων) δικαιούμενη να προβιβαστεί δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε

λόγο στο ως άνω πρωτάθλημα, τότε αντικαθίσταται από την δευτεραθλήτρια και αν αυτή επίσης δεν μπορεί ή δεν δηλώσει συμμετοχή, από την τριταθλήτρια. Αν υπάρξουν δικαιούχες ομάδες που δεν δηλώσουν συμμετοχή και δεν υπάρξει η δυνατότητα να αντικατασταθούν με τον εδώ προβλεπόμενο τρόπο, τότε δεν συμπληρώνονται με άλλο τρόπο και το πρωτάθλημα διεξάγεται με λιγότερες ομάδες.

Όσον αφορά τις Ε.Π.Σ. της Κρήτης (Λασιθίου, Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων), μόνο για την περίοδο 2020 – 2021 θα προβιβάσουν εκτός των Πρωταθλητών τους σύνολο τέσσερα (04) Σωματεία, και δύο (2) επιπλέον Σωματεία μετά από αγώνες κατάταξης των τεσσάρων (04) Δευτεραθλητών τους σε Όμιλο, μετά το πέρας της κανονικής περιόδου των πρωταθλημάτων τους.

Όλες οι ανωτέρω Ε.Π.Σ. έχουν την υποχρέωση έως την Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 να έχουν
ολοκληρώσει το Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας τους, να έχουν επικυρώσει την βαθμολογία και να μας έχουν αποστείλει τους Δευτεραθλητές της Α΄ Κατηγορίας τους.

Συγκεκριμένα, μετά το πέρας της κανονικής περιόδου των πρωταθλημάτων των εν λόγω Ε.Π.Σ. θα διεξαχθεί από την Ε.Π.Ο. ένα μίνι πρωτάθλημα για τον προβιβασμό δύο (2) εκ των τεσσάρων (4) Δευτεραθλητών στην Γ΄ Εθνική, ώστε να συμπληρωθεί ο Όμιλος της Κρήτης και να έχει από τούδε και στο εξής δέκα τέσσερα (14) Σωματεία με τους εξής όρους:
α. Θα πάρουν μέρος σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα οι Δευτεραθλήτριες Ομάδες σύμφωνα με την τελική βαθμολογική κατάταξη της κάθε Ε.Π.Σ. από τις ανωτέρω.

Συνολικά θα πάρουν μέρος τέσσερις (04) Ομάδες.

β. Θα σχηματιστεί ένας (01) Όμιλος από τέσσερις (04) Ομάδες.

γ. Οι αγώνες που θα διεξαχθούν θα είναι διπλοί (εντός – εκτός έδρας) μετά από κλήρωση που θα διεξαχθεί στην Ε.Π.Ο. Συνολικά θα διεξαχθούν έξι (6) αγωνιστικές.

δ. Οι δύο πρώτες Ομάδες της τελικής βαθμολογικής κατάταξης του Ομίλου θα προβιβαστούν στην Γ΄ Εθνική. Συνολικά θα προβιβαστούν δύο (02) Ομάδες.
ε. Οι υπόλοιπες Ομάδες του Ομίλου θα παραμείνουν στις οικείες Ε.Π.Σ. για την περίοδο 2020 – 2021.

στ. Όλες οι Ομάδες θα αγωνισθούν με τους ίδιους όρους και κανόνες που αγωνίζονταν στα
πρωταθλήματα που συμμετείχαν, λόγω του ότι προέρχονται από διαφορετικές Διοργανώτριες.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η μία (01) ή και οι δύο (02) Ομάδες που απέκτησαν
δικαίωμα προβιβασμού στην Γ΄ Εθνική από την ανωτέρω διαδικασία, δεν δύνανται ή δεν
επιθυμεί/ούν να προβιβασθεί/ούν στην Γ΄ Εθνική, τότε το δικαίωμα αποκτούν τα Σωματεία που συμμετείχαν στον εν λόγω Όμιλο, με την σειρά που θα έχουν στην Τελική βαθμολογική κατάταξη του Ομίλου.

Σε κάθε περίπτωση που οι τέσσερις (04) Δευτεραθλήτριες Ομάδες για οποιονδήποτε λόγο δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις δύο (02) επιπλέον θέσεις για τον Όμιλο της Κρήτης τότε το δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι τέσσερις (4) Τριταθλήτριες Ομάδες των τεσσάρων (04) Ε.Π.Σ., με την εφαρμογή του άρθρου 20 παρ. 10 του Κ.Α.Π. στους Ομίλους που συμμετείχαν με τα δεδομένα που είχαν στην τελική βαθμολογική τους κατάταξη.