Και μέσω e-mail μπορούν να αποστέλλονται οι αιτήσεις μεταβολής των ποδοσφαιριστών

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα παρακάτω είναι οι γενικές οδηγίες της ΕΠΟ. Υπάρχει περίπτωση τοπικά (ανά ένωση) να ισχύει κάτι διαφορετικό (πχ. μερικές ενώσεις θέλουν τη φωτογραφία και σε ηλεκτρονική μορφή και μερικές όχι), οπότε οι ενδιαφερόμενοι είναι καλό να επικοινωνούν με την ένωσή τους.

Η διαδικασία

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά όλων των μεταγραφικών κινήσεων είναι πλέον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ μαζί με την αίτηση μεταβολής η προσκόμιση και «ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ» του ποδοσφαιριστή.

Οι μεταγραφές Δανεισμών-Υποσχετικής μετατράπηκαν σε Μεταγραφές Ερασιτεχνών Ορισμένου Χρόνου με υποχρέωση επιστροφής. Μαζί με την αίτηση μεταβολής του εκάστοτε ποδοσφαιριστή απαιτείται και Ιδιωτικό Συμφωνητικό (υπογεγραμμένο από τις τρεις πλευρές, δύο σωματεία και ποδοσφαιριστής).

Για τις μεταγραφικές κινήσεις αλλοδαπών ποδοσφαιριστών είναι υποχρεωτική η προσκόμιση επικυρωμένου Φωτοαντίγραφου του Διαβατηρίου, μαζί με επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο της Άδειας Διαμονής σε Ισχύ.

Οι ομάδες δύνανται με αίτηση τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προς την Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο. να αποδεσμεύουν ποδοσφαιριστές υπό την προϋπόθεση ότι η δύναμη του σωματείου υπερβαίνει τους εκατό (100) ποδοσφαιριστές (ήταν 140 ποδοσφαιριστές μέχρι τώρα) και ενώ το όριο για τις ομάδες της ΕΠΣ Καβάλας είναι εκατόν ογδόντα (180) ποδοσφαιριστές. Για λεπτομέρειες απευθυνθείτε στη Γραμματεία.

Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που (δεν έχει δελτίο ορισμένου χρόνου και) έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας (μέχρι τώρα ίσχυε το 25ο έτος) και κατά τις πέντε (5) προηγούμενες συνεχείς αγωνιστικές περιόδους ανήκε στην ίδια ομάδα, δικαιούται να ζητήσει την αποδέσμευσή του με αίτηση του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που επιθυμεί να ζητήσει την αποδέσμευσή του από σωματείο λόγω χιλιομετρικής απόστασης(λόγω φοίτησης, γάμου, εργασίας) δύναται να το κάνει με αίτηση του στην αρμόδια Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., που υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επιπλέον, επειδή το σύστημα έκδοσης δελτίων της ΕΠΟ περνά σε νέα εποχή και αναβαθμίζεται, τα σωματεία που επιθυμούν μπορούν να προσκομίζουν τόσο τη φωτογραφία του ποδοσφαιριστή, όσο και όλα τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση μεταβολής (σε αυτήν την περίπτωση βέβαια απαιτείται να είναι όλα τα πεδία σωστά συμπληρωμένα και σφραγισμένα) σε ψηφιακή μορφή (μέσω email ή σε usb). Σε αντίθετη περίπτωση, ακολουθείται ο παραδοσιακός τρόπος προσκόμισης των εγγράφων.

Απαραίτητη διευκρίνηση

Όπως αναφέραμε, όλα τα παραπάνω είναι οι γενικές οδηγίες της ΕΠΟ. Υπάρχει περίπτωση τοπικά (ανά ένωση) να ισχύει κάτι διαφορετικό (πχ. μερικές ενώσεις θέλουν τη φωτογραφία και σε ηλεκτρονική μορφή και μερικές όχι), οπότε οι ενδιαφερόμενοι είναι καλό να επικοινωνούν με την ένωσή τους. Επίσης η ΕΠΣ Καβάλας για παράδειγμα δέχεται την αποστολή με email της αίτησης μεταβολής, ενώ άλλες ενώσεις θέλουν αυτοπρόσωπη κατάθεση αυτής.