Καλεί τα μέλη της σε Γενική Συνέλευση η Αστραπή Ψαροφαίου

Τα μέλη της καλεί σε Γενική Συνέλευση η Αστραπή, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, ή τη Δευτέρα 8 Ιουνίου σε περίπτωση μη απαρτίας.

Η ανακοίνωση:

«Καλούνται τα μέλη του Σωματείου σε Γενική Συνέλευση την 01/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 μμ στα γραφεία του συλλόγου ¨Φωτεινό Αστέρι¨ (Ελ.Βενιζέλου 122 Πάτρα)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λογοδοσία πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. . Οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης χρήσης

3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου

5. Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού

6. . Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπή

7. Εκλογές για ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για το Δ.Σ.

8. Εκλογές για ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γεν.Συνέλευση θα επαναληφθεί την Δευτέρα 08/06/2020 χωρίς άλλη πρόσκληση, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης.

Υπενθυμίζεται ότι όσα μέλη θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές πρέπει να είναι ταμειακώς εντάξει και να υποβάλλουν υποψηφιότητα με αίτηση τους στο ΔΣ του Συλλόγου».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ