Ξανά στις κάλπες όλα τα σωματεία που έκαναν εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού εκπροσώπου

Ξανά στις κάλπες όλα τα σωματεία που έκαναν εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού εκπροσώπου

Όσα αθλητικά σωματεία (όλων των αθλημάτων) διεξήγαγαν αρχαιρεσίες μετά την 14η Μαρτίου 2019 χωρίς την παρουσία δικαστικού εκπροσώπου, οφείλουν να τις επαναλάβουν, σε εφαρμογή του Ν. 4603/14-03-2019, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4639 (άρθρο 7, παρ. 3).

Για τη Θεσσαλονίκη
Τα σωματεία θα πρέπει να απευθυνθούν στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310564920), υποβάλλοντας σχετική αίτηση.

Αντίστοιχα φυσικά τα σωματεία άλλων νομών θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους Δικηγορικούς Συλλόγου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η παρουσία δικηγόρου στις εκλογές είναι ένα έξοδο περίπου στα 180 ευρώ. Τα σωματεία καλό θα είναι να φροντίσουν να έχουν απαρτία για να μην επωμιστούν και τα έξτρα έξοδα μιας επαναληπτικής διαδικασίας.

Η αναγνώριση του σωματείου

Επισημαίνεται ότι για την χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α., εκτός από την υποβολή του πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ., τα αιτούμενα σωματεία πρέπει να προσκομίζουν το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής των Αρχαιρεσιών, στο οποίο θα σημειώνεται ο προεδρεύον δικαστικός αντιπρόσωπος ή ο διορισμός αυτού από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: insport.gr