Οδηγίες για την χρήση των γηπέδων από την ΕΠΣ Αχαΐας

Για την ασφαλή χρήση των αποδυτηρίων (ζώνη 2) κατά τη διάρκεια των αγώνων πρωταθλήματος και κυπέλλου ΕΠΣΑ 2020-2021 στα Δημοτικά και στα Ενωσιακά γήπεδα «Α. Κάνιστρας» και Έξω Αγυιάς σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1. Εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέτρα των υγειονομικών υπηρεσιών της περιοχής

2. Ορισμός από το γηπεδούχο σωματείο ενός ατόμου που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου και λεπτομερείς ενημέρωση – εκπαίδευση από το άτομο αυτό όλων των εμπλεκομένων (ποδοσφαιριστών, προπονητών, βοηθητικού προσωπικού, παραγόντων) για την τήρηση των κανόνων του πρωτοκόλλου. Η ενημέρωση επεκτείνεται και στα μέλη της φιλοξενούμενης ομάδας αναφορικά με τυχόν ιδιαιτερότητες της αθλητικής εγκατάστασης. Το γηπεδούχο σωματείο είναι υπεύθυνο και για την απολύμανση των αποδυτηρίων τόσο της γηπεδούχου όσο και της φιλοξενούμενης ομάδας όσο και των αποδυτηρίων των διαιτητών.

Ο μέγιστος αριθμός των παρευρισκομένων ανά πάσα στιγμή σε ποδοσφαιρικό γήπεδο (επίσημος ή και φιλικός αγώνας) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα ογδόντα (80) άτομα. Επίσης, για την καταγραφή εισερχομένων-εξερχομένων στις αθλητικές εγκαταστάσεις γίνεται υποχρεωτικά χρήση του εντύπου Κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση.

Το αρχείο διατηρείται στην εγκατάσταση για λόγους ιχνηλασιμότητας για 14 ημέρες.

3. Η αθλητική εγκατάσταση θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη σε όλες τις εισόδους και εξόδους με κατάλληλα μέσα για πλύσιμο των χεριών ή απολύμανση.

Αποδυτήρια

Επιτρέπεται η χρήση αποδυτηρίων και ντους στις αθλητικές εγκαταστάσεις με βάση τις ακόλουθες οδηγίες από τον ΕΟΔΥ.

• Πριν τη λειτουργία των αποδυτηρίων συστήνεται καθαρισμός/απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους.

Επιτρέπεται η χρήση των αποδυτηρίων με εφαρμογή της οδηγίας «…έως 4 άτομα ανά 20 τμ και για τα επόμενα κάθε 10 τμ, ένα επιπλέον άτομο…» με χρήση μάσκας σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους.

• Στην περίπτωση μικρότερων χώρων η είσοδος επιτρέπεται με χρήση μάσκας και τήρηση φυσικής απόστασης σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους

• Αλκοολούχο αντισηπτικό (με αντλία) σε εμφανή σημεία

• Ανάμεσα στα καθίσματα να παρεμβάλλεται ένα κενό κάθισμα όπου είναι εφικτό

• Ο χώρος να αερίζεται κατά προτίμηση από ανοιχτά παράθυρα.

• Ατομική χρήση ντους όπου είναι εφικτό. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ατομικά ντους και αυτά είναι σε σειρά συστήνεται να υπάρχει μεταξύ δύο ντους ένα κενό. Καλό σαπούνισμα των χεριών κατά τη διάρκεια του ντους.

Μετά τη χρήση των εγκαταστάσεων συστήνεται καθαρισμός/απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους.

• Μετά τον καθαρισμό/ απολύμανση τα αποδυτήρια κλείνουν και δεν χρησιμοποιούνται μέχρι τη επόμενη χρήση.

• Η Ε.Π.Σ. Αχαΐας θα έχει σε κάθε γήπεδο ψεκαστήρες και απολυμαντικά ώστε ο υπεύθυνος του κάθε σωματείου να φροντίζει για την απολύμανση των αποδυτηρίων μετά το τέλος του αγώνα.

Όλα τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να τηρήσουν τις παραπάνω οδηγίες. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν οι κυρώσεις που προβλέπονται.

ΕΠΣ ΑΧΑΪΑΣ