Οι προκηρύξεις πρωταθλημάτων και Κυπέλλου Eρασιτεχνών

Aναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΠΣ Αχαΐας οι προκηρύξεις των πρωταθλημάτων και του Κυπέλλου Ερασιτεχνών της περιόδου 2020-21.

Βέβαια, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός ο αριθμός των ομάδων που ανεβαίνει και υποβιβάζεται από κάθε Κατηγορία, καθώς θα ακολουθήσει συμπληρωματική προκήρυξη. Αναλυτικά:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 2020-2021Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, αφού έλαβε υπ’ όψη :

 1. ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.
 2. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ.
 3. ΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
 4. ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ. Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 13/07/2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΤους αγώνες των ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 – 2021:

 1. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 2. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
 3. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Γ ‘ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

με τους όρους που ρητά ορίζονται παρακάτω :
Άρθρο 1ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προκήρυξη αυτή είναι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της διοργανώτριας που είναι η Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ και ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ που οι ομάδες τους έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα πρωταθλήματα που αυτή η προκήρυξη ορίζει.Κατ’ εφαρμογή δε των διατάξεων του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Π.Ο., η παρούσα δήλωση συμμετοχής αποτελεί ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ του Καταστατικού αυτού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο. Τα Σωματεία που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στα πρωταθλήματα, πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται, να υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας έγγραφη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ. Επίσης θα πρέπει να συμπληρώσουν έντυπο της Ε.Π.Ο. – ΣΥΝΥΠΟΣΧΕΤΙΚΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ/ ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ περί της αποδοχής του Καταστατικού, των κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων της F.I.F.A., της U.E.F.A. και της Ε.Π.Ο. (Άρθρα13, 66, 67, 68 Καταστατικού Ε.Π.Ο.). Σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω εντύπου της ΕΠΟ δεν θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής.

• Για οποιαδήποτε αλλαγή που θα προβλέπει ο νέος ΚΑΠ θα ακολουθήσει συμπληρωματική προκήρυξη.

• Οι ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να υποβληθούν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας για όλες τις Κατηγορίες μέχρι τις 10-08-2020 ενώ οι ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων για τα Παιδικά Πρωταθλήματα θα καθοριστούν με συμπληρωματική προκήρυξη.Ως προς την πράξη συναίνεσης θα πρέπει να σας γνωρίσουμε ότι:Με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να προσκομίσουν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας πράξη συναίνεσης οι υπογράφοντες τη δήλωση (Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας), (εφόσον έχει αλλάξει σε σχέση με την περσινή χρονιά το Συμβούλιο) , θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, διαφορετικά δεν θα παραλαμβάνεται η δήλωση συμμετοχής.Άρθρο 2ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝΤα Σωματεία που δικαιούνται συμμετοχή ανά κατηγορία είναι :

 • Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Σωματεία 28
 • B΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας Σωματεία 32
 • Γ’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας: Λοιπά Σωματεία και όσα Σωματεία δεν δήλωσαν την Περίοδο 2019-2020, καθώς επίσης και όσα σωματεία αναγνωριστούν μέχρι την κλήρωση των αγώνων της κατηγορίας αυτής.

Για νέα σωματεία καθώς και για σωματεία που θα προέλθουν από τη συγχώνευση δύο ή περισσοτέρων σωματείων και η διαδικασία αναγνώρισής τους από την Ε.Π.Ο. δεν θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 10-08-2020 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την κλήρωση των αγώνων της Κατηγορίας στην οποία δικαιούται να συμμετάσχει το σωματείο που προήλθε από τη συγχώνευση.ΠΡΟΣΟΧΗ Στο Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας θα συμμετέχουν και όσες ομάδες προέλθουν για οποιοδήποτε λόγο από ανώτερη Κατηγορία ως υπεράριθμες.Απαγορεύεται ρητώς η συμμετοχή ομάδας – τμήματος υποδομής σωματείου – μέλους της Ε.Π.Σ. Αχαΐας σε τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ένωσης.

Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής ομάδας του σωματείου θα επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από την ομάδα του σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα τοπικών κατηγοριών ή στη Γ’ Εθνική κατηγορία και ετήσιος αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος, όπως προβλέπεται στο άρθρο 37, παράγραφος 6 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικών Ομάδων.Η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών τουρνουά υποδομής στην έδρα Ε.Π.Σ. με τη συμμετοχή ομάδων άλλων Ε.Π.Σ. πέραν της έγγραφης άδειας της Ε.Π.Σ. στην περιοχή της οποίας θα διεξαχθεί το τουρνουά απαιτεί, υποχρεωτικά, την προηγούμενη συνεργασία των Ε.Π.Σ. Σε διαφορετική περίπτωση το τουρνουά δεν δύναται να διεξαχθεί.Άρθρο 3ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝΕφ’ όσον δεν υπάρξει ανάγκη μεταβολής τα πρωταθλήματα θα αρχίσουν :

 • Η Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία στις 26-27 Σεπτεμβρίου 2020.
 • Η B΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία στις 26-27 Σεπτεμβρίου2020.
 • Η Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία στις 10-11 Οκτωβρίου 2020.
 • Τα πρωταθλήματα Υποδομών θα ορισθούν με άλλη προκήρυξη που θα σας σταλεί σύντομα.

Άρθρο 4ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΟ)Κάθε Σωματείο μαζί με τη δήλωση συμμετοχής πρέπει να καταβάλλει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας και το σχετικό παράβολο, που ορίσθηκε :

 • Για την Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία σε 170,00 ευρώ.
 • Για την Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία σε 120,00 ευρώ
 • Για την Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία σε 80,00 ευρώ.
 • Για τις ομάδες που επαναδραστηριοποιούνται το παράβολο είναι ΔΩΡΕΑΝ.
 • Για τα πρωταθλήματα των Υποδομών θα ακολουθήσει νέα Προκήρυξη..

Μαζί με το παράβολο καταβάλλεται και η ετήσια συνδρομή των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ. Αχαΐας που είναι : Για όλα τα Σωματεία 10,00 ευρώ μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Τα σωματεία, με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής, είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν τουλάχιστον το ήμισυ (50%) του παραβόλου. Η εξόφληση του παραβόλου, καθώς και άλλες οικονομικές εκκρεμότητες με την Ένωση, που αφορούν οφειλές από διαιτησίες αγώνων καθώς και το γηπεδικό χρέος προς την Ένωση πρέπει να εξοφληθούν μέχρι τις 10/09/2020. Οι οφειλές αυτές αφορούν και αυτές που προέρχονται από τα τμήματα υποδομής των ομάδων (Νέων, Παίδων, κ.λ.π.).Σε περίπτωση οφειλών του σωματείου προς την ‘Ένωση από προηγούμενες ποδοσφαιρικές περιόδους (έξοδα διαιτησίας, πρόστιμα κ.λ.π.), το σωματείο δεν θα μπορεί να αποδεσμεύει και να παραχωρεί με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές (άρθρο 11 παρ. 13 Κανονισμού Ιδιότητας Μεταγραφών, Παράρτημα Β και άρθρο 7 Οικονομικού Κανονισμού Ε.Π.Ο.).Άρθρο 5ΣΤΟΛΕΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝΚάθε Σωματείο υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας με τη δήλωση συμμετοχής, τα ΧΡΩΜΑΤΑ της στολής με την οποία θα αγωνίζεται η ομάδα του.Σε περίπτωση που τα χρώματα δύο διαγωνιζόμενων ομάδων είναι όμοια ή παρεμφερή, υποχρεούται η γηπεδούχος μετά από υπόδειξη του διαιτητή, να αλλάξει στολή.Σε περίπτωση που αρνηθεί η γηπεδούχος ομάδα, ο διαιτητής ματαιώνει τον αγώνα και η υπαίτια ομάδα της ματαίωσης του αγώνα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π.Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες, είναι να φορούν σ’ όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει: ΦΑΝΕΛΑ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ, ΚΑΛΤΣΕΣ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ και ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ.Οι αριθμοί στις φανέλες πρέπει να κυμαίνονται από το 1 έως το 18, να έχουν μόνο ένα χρώμα και να μην περιέχουν ούτε διαφημιστικά, ούτε διακοσμητικά στοιχεία (ΚΑΠ, άρθρο 14).Κάθε Σωματείο υποχρεούται να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας με την δήλωση συμμετοχής, το ΓΗΠΕΔΟ (ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο) στο οποίο επιθυμεί να αγωνίζεται σαν γηπεδούχος καθώς και την εναλλακτική του έδρα (2η έδρα).Το Σωματείο που δηλώνει γήπεδο το οποίο ανήκει σε άλλο Σωματείο ή αρχή, πρέπει να συνοδεύει τη δήλωση συμμετοχής με έγγραφη συγκατάθεση του Σωματείου ή της αρχής που ανήκει το γήπεδο.Σε κάθε περίπτωση Σωματείο που δεν έχει ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο, θα πρέπει να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας εναλλακτική πρόταση χρησιμοποίησης γηπέδου.Τα σωματεία που έχουν ιδιόκτητο γήπεδο ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ να το διαθέσουν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας για τους αγώνες των πρωταθλημάτων της και σε αντίθετη περίπτωση θα υποστούν κυρώσεις σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.Μετά την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου 2020-2021

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ σε κανένα Σωματείο να γνωρίσει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας, ότι επιθυμεί να αγωνιστεί σε άλλο γήπεδο εκτός των γηπέδων που με την αρχική δήλωση συμμετοχής έχει εκφράσει την επιθυμία να αγωνιστεί.Ακόμη, κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης και εφόσον το επιβάλλουν ειδικοί όροι (χωρητικότητα γηπέδου, συνθήκες ασφαλείας, αγωνιστικός χώρος κλπ.) μπορεί να ορισθεί ένα και μόνο γήπεδο όπου θα γίνουν όλοι οι αγώνες κατάταξης. Στο γήπεδο αυτό ο αγωνιστικός χώρος θα πρέπει να είναι από φυσικό ή συνθετικό χλοοτάπητα.Σε περίπτωση επιβολής σε σωματείο ποινής στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, το γήπεδο για την διεξαγωγή των αγώνων του (όταν είναι γηπεδούχο), στο διάστημα που εκτίεται αυτή η ποινή, θα ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης. Και σε αυτήν την περίπτωση, το γηπεδούχο (τιμωρημένο) σωματείο έχει τις υποχρεώσεις των άρθρων του Κ.Α.Π. (ετοιμασία γηπέδου κλπ.).Σε περίπτωση που κατά την διεξαγωγή κάποιου αγώνα προκληθούν ζημιές στα γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται ως έδρες ή ορίζονται από την Ένωση ως ουδέτερα γήπεδα, οι ομάδες είναι υπεύθυνες για την αποκατάσταση ή κάλυψη του κόστους των ζημιών αυτών.Σε διαφορετική περίπτωση το σωματείο που θα έχει την ευθύνη, θα έχει και την ισόποση ποινή της ζημιάς.

Άρθρο 6ΓΗΠΕΔΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ – ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΈνα γήπεδο μπορεί να χαρακτηρισθεί ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ από τον διαιτητή και μόνο πριν την έναρξη του αγώνα (Άρθρο 9 Κ.Α.Π).Ένα γήπεδο μπορεί να χαρακτηριστεί ακατάλληλο πριν ή μετά την έναρξη του αγώνα με μόνο αρμόδιο να αποφασίσει τον διαιτητή (Άρθρο 10 Κ.Α.Π).Ένσταση για αντικανονικότητα του γηπέδου μπορεί να υποβάλλει το “εκτός έδρας” αγωνιζόμενο Σωματείο, μόνο πριν την έναρξη του αγώνα και ο Διαιτητής οφείλει να απαντήσει επί των θεμάτων της Ένστασης (Άρθρο 23 Κ.Α.Π).Τα γηπεδούχα σωματεία, είτε έχουν ιδιόκτητο ή ιδιόχρηστο γήπεδο, είτε αγωνίζονται σε γήπεδο που τους έχει ορίσει η Ε.Π.Σ. Αχαΐας, οφείλουν να φροντίσουν έγκαιρα για την κανονικότητα του γηπέδου (γραμμές – τέρματα – δίχτυα, καθώς και για τη χρήση αποδυτηρίων Διαιτητών και ομάδων) για την αποφυγή των επιπτώσεων του Κ.Α.Π.

Όλοι οι αγώνες της Α’ Κατηγορίας, της Β’ Κατηγορίας και της Γ΄ Κατηγορίας θα διεξάγονται σε γήπεδα με φυσικό ή συνθετικό χλοοτάπητα.Άρθρο 7ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝΗ σειρά των αγώνων κάθε πρωταθλήματος θα καθοριστεί μετά από κλήρωση που θα γίνει από την Ε.Π.Σ. Αχαΐας σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα στα ενδιαφερόμενα σωματεία.Η ημέρα και ώρα των αγώνων θα γνωστοποιούνται με το αγωνιστικό πρόγραμμα.Οι αγώνες Α’, Β΄ και Γ’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας θα είναι διάρκειας 90′ σε δύο ημίχρονα των 45′.Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι ομάδες θα βαθμολογούνται με τρεις (3) βαθμούς σε περίπτωση νίκης, ένα (1) βαθμό σε περίπτωση ισοπαλίας και μηδέν (0) βαθμούς σε περίπτωση ήττας.Η βαθμολογική κατάταξη των ισοβαθμούντων ομάδων στον ίδιο Όμιλο θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Άρθρο 20 του Κ.Α.Π.Τα σωματεία που επιθυμούν αλλαγή έδρας θα πρέπει με έγγραφο που θα κατατίθεται στην Ένωση το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημέρα τέλεσης του αγώνα και να αιτιολογείται σ’αυτήν ο λόγος που ζητείται η αλλαγή. Ιδιαίτερα εφιστάται η πρόνοια των σωματείων στην τήρηση της παραπάνω προθεσμίας, ώστε να υπάρχει χρονική ευχέρεια για την ικανοποίηση του αιτήματός τους, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η Ένωση θα κρίνει βάσιμους τους λόγους που επικαλούνται και εφόσον βέβαια θα υπάρχει και η δυνατότητα να γίνει η ρύθμιση που ζητείται.

Η Ε.Π.Σ.Α. δύναται, κατά την κρίση της, να προβεί σε αναβολή προγραμματισμένου αγώνα, χωρίς χρονικό περιορισμό για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. διακοπή συγκοινωνιών, θεομηνία, ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ.) ή για σπουδαίο λόγο, με απόφαση του προέδρου της, ενημερώνοντας σχετικά τα ενδιαφερόμενα σωματεία. (Άρθρο 22 παρ. 7 του Κ.Α.Π.).Σε περίπτωση αναβολής μίας ή περισσοτέρων αγωνιστικών του πρωταθλήματος, αν αυτές λάβουν χώρα στον α’ γύρο, τότε το πρωτάθλημα συνεχίζεται με τις επόμενες (μη αναβληθείσες αγωνιστικές) και η αναβληθείσα αγωνιστική ορίζεται σε εμβόλιμες ημερομηνίες. Αν, αντιθέτως, η αναβολή λάβει χώρα στον β΄ γύρο, τότε το πρωτάθλημα συνεχίζεται υποχρεωτικά με την αναβληθείσα αγωνιστική και μετακυλίονται συναφώς οι χρονικά επόμενες αγωνιστικές. Στην περίπτωση αυτή οι αγώνες ορίζονται με κοινοποίηση προ δύο (2) ημερών(Άρθρο 22 παρ. 6 του Κ.Α.Π.).Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα αγώνων από την ιστοσελίδα (www.epsachaias.gr) και τα γραφεία της Ένωσης.


Άρθρο 8ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

Η μη ύπαρξη στα γήπεδα αστυνομικής δύναμης, δεν απαλλάσσει τα σωματεία, και ιδιαίτερα το γηπεδούχο, της ευθύνης για την τήρηση της τάξης στα γήπεδα που είναι καθαρά υποχρέωσή του.Είναι απαραίτητο παράλληλα να στραφούμε με διάθεση και σοβαρότητα στην οργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων ανάλυσης Κανονισμών Ποδοσφαίρου και Κανονισμών Παιδειας.Η σύνδεση και συνεργασία του αθλητικού σωματείου της γειτονιάς ή του χωριού, με τον αντίστοιχο πολιτιστικό σύλλογο, πιστεύουμε πως θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ και της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.Τα Διοικητικά Συμβούλια των σωματείων πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών, μελών και φιλάθλων τους.


Άρθρο 9ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ

Σε περίπτωση μη ορισμού παρατηρητή αγώνα τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Α.Π.Για την διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής και την ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων, υποχρεούνται τα Σωματεία να υποδείξουν στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας πρόσωπα που είναι γνώστες των Κανονισμών, για να χρησιμοποιηθούν ως Παρατηρητές στους αγώνες.Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα πρόσωπα που δικαιούνται εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και εφιστάται η προσοχή να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες που αναφέρονται στο Φύλλο αγώνος.Ο παρατηρητής του αγώνα μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη, επιτρέπει να εισέρχονται και να παραμένουν, εφόσον του παραδώσουν την αστυνομική ταυτότητα ή το Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή ή τα έγγραφα αυτά που θα πιστοποιούν την ιδιότητά τους, τα εξής πρόσωπα:α) Ο ιατρός του αγώνα και ο ιατρός κάθε ομάδος.β) Ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδος.γ) Ο φυσιοθεραπευτής κάθε ομάδος.δ) Ο προπονητής κάθε ομάδος και ο τυχόν βοηθός του.ε) Ο γυμναστής της ομάδας.στ) Ο προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας.ζ) Ο διερμηνέας της ομάδας.η) Δύο τραυματιοφορείς.Πλέον των ανωτέρω προσώπων ο παρατηρητής επιτρέπει την είσοδο και παραμονή στον ίδιο χώρο :α) Φωτογράφων επισήμων πρακτορείων Τύπου και μελών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεργείων.β) νεαρών ατόμων για την επαναφορά της μπάλας.Η σύμβαση παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων μεταξύ ενός σωματείου και ενός δικαιούχου φορέα θα πρέπει να εγκρίνεται από την Ε.Π.Σ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 29 (παρ. 5) του Κ.Α.Π.ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣΘα ισχύσουν οι διατάξεις του νέου Κ.Α.Π. και του νέου Κανονισμού Προπονητών.Θα ακολουθήσει συμπληρωματική προκήρυξη με τις απαραίτητες διευκρινήσεις.
Άρθρο 10ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑα) Κάθε μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται στο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα έγκαιρα, πριν από την καθορισμένη έναρξή του, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνισθεί πέντε τουλάχιστον λεπτά πριν από την ώρα έναρξης του αγώνα.β) Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη να προσκομίσει στον διαιτητή μπάλες σε ικανό αριθμό για την διεξαγωγή του αγώνα. Οι προσκομιζόμενες μπάλες, ο τύπος των οποίων ορίζεται από την διοργανώτρια, είναι υποχρεωτικές για τις διαγωνιζόμενες ομάδες και τον διαιτητή με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις βασικές προδιαγραφές των Κανόνων του Παιχνιδιού (ΚΑΠ, άρθρο 16).Οι ομάδες Α’ και Β’ Κατηγορίας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ να αγωνίζονται με την ΕΠΙΣΗΜΗ μπάλα του πρωταθλήματος (MOLTEN).Άρθρο 11ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΑΓΩΝΩΝΚάθε σωματείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με το απαραίτητο φαρμακευτικό υλικό και λοιπά μέσα πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τον Κ.Α.Π., για την χρησιμοποίησή του από τους ποδοσφαιριστές.
Σε όλους τους αγώνες, όλων των τοπικών ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων, ανδρών και ακαδημιών είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει πρόσωπο που να ασκεί καθήκοντα γιατρού, κατά τα ανωτέρω, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή 300 ευρώ (άρθρο 16, παρ. 2α του ΚΑΠ).Σε περίπτωση αδυναμίας του σωματείου να εξασφαλίσει την παρουσία ιατρού ζητά τη βοήθεια της Ένωσης, εφόσον ειδοποιηθεί από το σωματείο τρεις (3) ημέρες πριν τον αγώνα.Την αποζημίωση των ιατρών θα πληρώνει η Ε.Π.Σ.Α. με το ποσό των 10€ ανά αγώνα. Η Ε.Π.Σ.Α. θα καταβάλει στα σωματεία συμψηφηστικά το συνολικό ποσό των χρημάτων μετά την λήξη των πρωταθλημάτων και πριν την έναρξη της επόμενης ποδοσφαιρικής περιόδου, σε διαφορετική περίπτωση θα παραγράφεται το δικαίωμα αυτό.Άρθρο 12ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ1)Στους αγώνες Α’, B΄ και Γ’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας παίρνουν μέρος ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη των Σωματείων και έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους (Κ.Α.Π. άρθρο 19, παρ. 11α,β,γ).Οι ομάδες σε όλες τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή:
α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή.β) Κάρτα υγείας των ποδοσφαιριστών.γ) Δελτίο Πιστοποίησης του προπονητή ή προπονητών της ομάδας.δ) Ταυτότητα Διαπίστευσης της Ε.Π.Σ. Αχαΐας ή Αστυνομική Ταυτότητα του εκπροσώπουτου σωματείου.
Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στους αγώνες γίνεται με την παράδοση στο διαιτητή πριν την έναρξη του αγώνα, των δελτίων αθλητικής ιδιότητας καθώς και της κάρτας υγείας θεωρημένης από ιατρό καρδιολόγο ή ιατρό με πιστοποίηση ΕΚΑΕ, η οποία πρέπει να παρέχεται σε ετήσια βάση για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα.Ο διαιτητής έχει την υποχρέωση να σημειώσει στην οικεία στήλη του Φ.Α. τις τυχόν ελλείψεις των πιο πάνω δικαιολογητικών.Ο έλεγχος των δελτίων αθλητικής ιδιότητας , της κάρτας υγείας των ποδοσφαιριστών , της ταυτότητας Προπονητή και των δελτίων πιστοποίησης των παραγόντων, γίνεται από τον διαιτητή και τους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του αγώνα κατά την εκ μέρους του διαιτητή συμπλήρωση του Φύλλου Αγώνος.Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα Πρωταθλήματος χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά (δελτίο αθλητικής ιδιότητας και κάρτα υγείας), ο δε διαιτητής απαγορεύει τη συμμετοχή σε όποιον δεν πληροί αυτές τις προϋποθέσεις.Σε περίπτωση αντικανονικής συμμετοχής που διαπιστώνεται κατόπιν ενστάσεως σε αγώνα που διεξήχθη, εφαρμόζεται η διατάξεις του Κ.Α.Π. άρθρο 23.Ο διαιτητής υποχρεούται να κρατήσει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων ποδοσφαιριστών μέχρι την υπογραφή του Φ.Α. οι δε αρχηγοί των ομάδων μπορούν να τα ζητήσουν σ’ αυτό το διάστημα για να τα ελέγξουν μόνο για την περίπτωση διατύπωσης ένστασης πλαστοπροσωπίας.Η υπό τα στοιχεία 1γ δελτίο πιστοποίησης προπονητή για όλους τους διπλωματούχους προπονητές των Τοπικών Πρωταθλημάτων, εκδίδεται από την Ε.Π.Σ.Α.Απαγορεύεται με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο και στο πάγκο των αναπληρωματικών του διπλωματούχου προπονητή που δεν παρέδωσε τοδελτίο πιστοποίησης προπονητή που του εξέδωσε η Ε.Π.Σ.Α.. ΚΑΜΙΑ άλλη ταυτότητα δεν θα γίνεται αποδεκτή για την είσοδο του προπονητή ή των προπονητών στον αγωνιστικό χώρο, ούτε αυτή τριετούς διάρκειας που εξέδωσε η Ε.Π.Ο.Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί εντός 24ωρου σε δύο αγώνες του σωματείου που ανήκει. Ο υπολογισμός του εικοσιτετραώρου αρχίζει από το τελευταίο λεπτό συμμετοχής του ποδοσφαιριστή στον πρώτο αγώνα και πρέπει να συμπληρώνεται πριν την έναρξη του δεύτερου αγώνα. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια του δεύτερου αγώνα αν υποβληθεί ένσταση αντικανονικής συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα στον Κ.Α.Π.Διαιτητές εν ενεργεία ή μη, δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν σαν ποδοσφαιριστές σε αγώνες, τυχόν δε συμμετοχή τους είναι αντικανονική με τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις σε περίπτωση υποβολής σχετικής έντασης.Διπλωματούχοι Προπονητές, οι οποίοι κατά την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ή τη διάρκεια αυτής, έλαβαν δελτίο πιστοποίησης προπονητή, δεν έχουν δικαίωμα να μετέχουν ως ποδοσφαιριστές σε επίσημους αγώνες. Τυχόν δε συμμετοχή τους αποτελεί αντικανονική συμμετοχή, εφαρμοζόμενης της διάταξης του Κ.Α.Π.Απαγορεύεται η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους και η συμμετοχή στον αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εφόρου, προπονητή, φυσιοθεραπευτή κ.λ.π. ).2) Κάθε σωματείο έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί στους αγώνες του (αγωνιζόμενους στη 11άδα) ορισμένο αριθμό ποδοσφαιριστών ως παρακάτω :• Στην Α’, Β΄ και Γ’ Κατηγορία μέχρι τέσσερις (4) ποδοσφαιριστές γεννηθέντες πριν το έτος 1985.Εφόσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Διαιτητής υποχρεούται να μην τελέσει αυτόν, σε βάρος δε της υπαίτιας ή των υπαιτίων ομάδων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.Εφόσον η ίδια παράβαση πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του αγώνα, λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή ,στην υπαίτια δε ομάδα επιβάλλεται μετά από Ένσταση οι προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.Σε κάθε περίπτωση ο Διαιτητής που επιτρέπει την τέλεση του αγώνα με την συμμετοχή περισσοτέρων ποδοσφαιριστών που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή με τα όρια ηλικίας, τιμωρείται από την Π.Ε.Δ. με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον (3) τριών μηνών.
3) Στους αγώνες των τοπικών και πανελλήνιων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων και στα πρωταθλήματα γυναικών είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο).Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές ομάδες.Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, άλλως η συμμετοχή είναι αντικανονική (Κ.Α.Π. άρθρο 19, παρ. 12).Σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και κύπελλα επιτρέπονται μέχρι τέσσερις (4) αλλαγές ποδοσφαιριστών σε κάθε αγώνα. Απαγορεύεται η επανασυμμετοχή στον αγώνα οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του αγώνα.Όπου στον παρόντα κανονισμό αναφέρεται «συμμετοχή ποδοσφαιριστή», εννοείται η αγωνιστική συμμετοχή του στον αγώνα και όχι απλά η αναγραφή του στο Φ.Α.

Άρθρο 13ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ

Για κάθε αγώνα θα συντάσσεται από τον διαιτητή το Φ.Α. το οποίο είναι έντυπο της διοργανώτριας, σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία ένα θα περιέρχεται οπωσδήποτε μέχρι την επόμενη του αγώνα στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας, και από ένα θα παραδίδεται στους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων.Η υπογραφή του Φ.Α. από τους αρχηγούς των ομάδων είναι υποχρεωτική (η τυχόν άρνηση ή αμέλεια υπογραφής επισύρει ποινή για τον αρχηγό μίας (1) αγωνιστικής).Έχουν όμως το δικαίωμα (οι αρχηγοί) να ζητήσουν από τον διαιτητή να αναγράψει τις τυχόν διαφωνίες ή επιφυλάξεις τους.Η υπογραφή του Φ.Α. από τους αρχηγούς των ομάδων, δεν έχει την έννοια της αποδοχής των αναγραφόμενων, παρά μόνο την γνωστοποίηση αυτών μέσω των αρχηγών στις ομάδες.Σε ότι αφορά τα παραπτώματα των ποδοσφαιριστών κατά την διάρκεια του αγώνα και μέχρι την υπογραφή του Φ.Α., τα οποία τιμωρούνται με το Πειθαρχικό Κώδικα δεν χωρεί καμιά ανταπόδειξη.Παράβαση του διαιτητή σε ότι αφορά τις επιβαλλόμενες σε αυτόν υποχρεώσεις για την σύνταξη του Φ.Α. συνεπάγεται την παραπομπή του από το Δ.Σ. της διοργανώτριας στην αρμόδια Επιτροπή και τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού , τουλάχιστον ενός (1) μηνός.

Κατ΄ εξαίρεση στις περιπτώσεις που ο διαιτητής αρνείται στους αρχηγούς των ομάδων να υποβάλλουν στο Φ.Α. τις κατά την κρίση τους ενστάσεις, της άρνησης βεβαιούμενης ύστερα απόαίτηση του αρχηγού της οικείας ομάδος από τον παρατηρητή του αγώνα, διαγράφεται των πινάκων αξιολόγησης των διαιτητών. Στην ίδια ποινή υπόκειται και ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητή του αγώνα που ορίζεται ως αναπληρωτής και παραλείπει να ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο ορισμού του τις διαγωνιζόμενες ομάδες πριν την έναρξη του αγώνα.Το Φ.Α. αποτελεί μέσο απόδειξης, τόσο για το κύρος του αγώνα, όσο και για το πειθαρχικό έλεγχο.

Επιτρέπεται ανταπόδειξη των λοιπών παρατηρήσεων του διαιτητή με βάση τα στοιχεία και μόνο που προκύπτουν από τις εκθέσεις εντεταλμένων, σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα, προσώπων (εκθέσεις παρατηρητών αγώνα, παρατηρητών διαιτησίας). Η χρήση οπτικών μέσων (βίντεο, φωτογραφίες), ως αποδεικτικού υλικού επιτρέπεται αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) διαπίστωση λανθασμένης αναγραφής υπαιτίου ποδοσφαιριστή (ταυτότητας προσώπου παραβάτη), β) παράβαση η οποία διεπράχθη και δεν τιμωρήθηκε από τον διαιτητή διότι διέλαθε της προσοχής του διαιτητή. Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η κλήση σε απολογία.Οι ακολουθούσες τη σύνταξη του Φ.Α. εκθέσεις των διαιτητών , σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ανταποδείξουν το Φ.Α. στο σύνολό του, παρά μόνο να χρησιμεύσουν ως στοιχεία διευκρίνισης ή συμπλήρωσης των αναγραφόμενων στο Φ.Α. παρατηρήσεων του διαιτητή.• Στο Φ.Α. πρέπει να αναγράφεται η ώρα παράδοσης των δελτίων ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδοσφαιριστή και της κάρτας υγείας αγωνιζομένων ποδοσφαιριστών στο διαιτητή βεβαιουμένη ενυπόγραφα από τους αρχηγούς των ομάδων.

• Οι συμπληρωματικές εκθέσεις των διαιτητών μετά το Φ.Α. μπορούν να αναφέρονται και σε γεγονότα ή σε περιστατικά βίας που έλαβε χώρα μετά τη σύνταξη και την υπογραφή αυτού (ΚΑΠ άρθρο 15 παρ θ).

Άρθρο 14ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ-ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ1. Οι Διαιτητές θα ορίζονται από το Τοπικό Όργανο Διαιτησίας. Η επιτροπή θα ορίζει και ανάλογο αριθμό αναπληρωματικών διαιτητών για την αντιμετώπιση έκτακτων κωλυμάτων.2. Επισημαίνονται ειδικότερα οι διατάξεις :α) Στην περίπτωση που δεν προσέλθει ο διαιτητής που έχει ορισθεί ούτε ο αναπληρωτής του, τότε οι δύο ομάδες έχουν υποχρέωση να υποδείξουν έναν επίσημο διαιτητή, από αυτούς που παρευρίσκονται στο γήπεδο, για να διευθύνει τον αγώνα. Εάν οι δύο ομάδες δεν συμφωνήσουν για την υπόδειξη διαιτητή, τότε με κλήρωση ορίζεται ο διαιτητής μεταξύ των τυχόν δύο τουλάχιστον ή περισσοτέρων που παρευρίσκονται.Αν η μια ομάδα που θα αγωνισθεί δεν θελήσει να υποδείξει κατά την ανωτέρω διαδικασία διαιτητή, τότε θα διευθύνει υποχρεωτικά τον αγώνα εκείνος τον οποίο υπέδειξε η αντίπαλη ομάδα.β) Αν δεν παραβρίσκεται κανένας επίσημος διαιτητής ή παραβρίσκεται μόνο ένας, αλλά δεν συμφωνήσουν στο πρόσωπό του οι δύο ομάδες, τότε έχουν την υποχρέωση να υποδείξουν ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής ως διαιτητή, διαφορετικά ο αγώνας αναβάλλεται. Αν παρόλα αυτά διεξαχθεί, θεωρείται άκυρος και επαναλαμβάνεται, εφόσον διατυπωθεί στο Φύλλο Αγώνος ένσταση πριν από την έναρξή του.Ο κατά την ως άνω διαδικασία τυχόν ορισμός διαιτητή ή βοηθού διαιτητή πρέπει να σημειωθεί στο Φ.Α. πριν από την έναρξη , είτε στο επίσημο είτε σε εκείνο το Φ.Α. το οποίο θα συντάξει το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει να διευθύνει τον αγώνα.γ.1.) Η κατά τη διάρκεια του αγώνα εμφανισθείσα αδυναμία διαιτητή να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς υπαιτιότητα των ομάδων, των παραγόντων ή των φιλάθλων τους, δεν αποτελεί λόγο υποχρεωτικής διακοπής του αγώνα, ο αγώνας θα συνεχιστεί και καθήκοντα διαιτητή θα αναλάβει από τους βοηθούς ο αξιολογημένος να αγωνίζεται σαν Διαιτητής σε μεγαλύτερη Κατηγορία, σε ισότητα ο αρχαιότερος και σε ισότητα ο πρεσβύτερος σε ηλικία.Η με αυτόν τον τρόπο αναπλήρωση του Διαιτητή είναι υποχρεωτική για τον βοηθό Διαιτητή.

Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο διαιτητής δεν προσέλθει από την αρχή του αγώνα.γ. 2. ) Εάν προ ή μετά την έναρξη του αγώνα ο διαιτητής ή βοηθός διαιτητής αδυνατεί να αρχίσει ή να συνεχίσει τον αγώνα λόγω τραυματισμού του ή ασκήσεως σωματικής βίας, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα των προσώπων της μιας ή και των δύο ομάδων, αποτελεί λόγο μη έναρξης ή διακοπής του αγώνα και εφαρμόζονται οι κυρώσεις που ορίζει ο Κ.Α.Π.δ) Καμία ένσταση δεν επιτρέπεται κατά ορισμού διαιτητή ή βοηθού διαιτητή που έγινε σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.Αν με τη νόμιμη διαδικασία δεν συμπληρωθεί η τριάδα με επίσημους διαιτητές, τότε μπορεί ο αγώνας να διεξαχθεί με ένα μόνο διαιτητή και δύο φιλάθλους ως βοηθούς.ε) Οι ομάδες έχουν υποχρέωση να καταγγέλλουν μέσα σε 48 ώρες στην Ένωσή τους διαιτητές που αρνήθηκαν στις παραπάνω περιπτώσεις να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.3. Όταν βάσιμοι λόγοι το επιβάλλουν (έλλειψη επαρκούς αριθμού διαθέσιμων διαιτητών), η αρμόδια Επιτροπή Διαιτησίας μπορεί να ορίσει σε αγώνες όλων των κατηγοριών, κατ’ εξαίρεση, να διευθύνει ένας διαιτητής (ή και με μόνο έναν βοηθό).4. Εφόσον υπάρχει αποχή ή μεγάλη έλλειψη διαιτητών για οποιονδήποτε λόγο, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια :α) Να ζητά δια της Ε.Δ. της Ε.Π.Σ. τον ορισμό διαιτητών από άλλη Ένωση, προκειμένου να καλύψει όλους ή ορισμένους από τους αγώνες (κατά την κρίση της Ένωσης).β) Να χρησιμοποιεί, κατ’ εξαίρεση, μη εν ενεργεία διαιτητές ή φιλάθλους σαν διαιτητές και βοηθούς διαιτητές για τη διεξαγωγή αγώνων των Πρωταθλημάτων της, οι οποίοι και θα αμείβονται κανονικά ως οι διαιτητές.Ο παραπάνω τρόπος χρησιμοποίησης φιλάθλων σαν διαιτητών και βοηθών διαιτητών είναι καθ΄ όλα έγκυρος και οι τυχόν άρνηση του σωματείου να κατέλθει να αγωνισθεί σε αγώνα με φιλάθλους-διαιτητές επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον Κ.Α.Π. κυρώσεις.Τα σωματεία αναγνωρίζουν ανεπιφύλακτα στην Ένωση το δικαίωμα να επιλέγει, κατά την κρίσης της, τους παραπάνω τρόπους χρησιμοποίησης διαιτητών σε αγώνες, όταν διαιτητές απέχουν από αυτούς και όταν αυτό επιβάλλουν λόγοι ομαλής συνέχισης και έγκαιρης λήξης των αγώνων των Πρωταθλημάτων.Εάν το γηπεδούχο σωματείο δεν εξοφλήσει, πριν την έναρξη του αγώνα, το σύνολο της δαπάνης διαιτησίας ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα (Κ.Α.Π. άρθρο 12, παρ. 9 η).Άρθρο 15ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑΙσχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 21 του Κ.Α.Π.Άρθρο 16ΕΝΣΤΑΣΕΙΣΙσχύει ότι αναφέρεται στο άρθρο 23 του Κ.Α.Π.Άρθρο 17ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ-ΦΙΛΑΘΛΩΝΤο ύψος της ποινής και κάθε σχετικό με την έκτιση ποινών που επιβάλλονται σε ποδοσφαιριστές για παραπτώματα που αναγράφονται στο φύλλο αγώνος, σε ομάδες για επεισόδια κατά τους αγώνες τους καθώς και σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, σωματεία, μέλη ή φιλάθλους σωματείων για παραπτώματα που συνιστούν δυσφήμιση του ποδοσφαίρου, καθορίζονται από τα άρθρα του Πειθαρχικού Κώδικα.Στους ποδοσφαιριστές που αποβάλλονται επιβάλλεται και χρηματική ποινή δέκα (10) ευρώ για ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής ημέρας, εκτός από την ποινή της μιας αγωνιστικής από δύο κίτρινες κάρτες. Σε περίπτωση επιβολής μεγαλύτερης ποινής αποκλεισμού, το ποσό αυτό των δέκα ευρώ πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των ημερών αποκλεισμού.
Η ποινή αγωνιστικού αποκλεισμού από αποβολή με κόκκινη κάρτα εκτίεται σε κάθε διοργάνωση πρωταθλήματος ή κυπέλλου της ίδιας ή της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, ανεξαρτήτως από, τυχόν, αλλαγή ιδιότητας του ποδοσφαιριστή, αλλαγή κατηγορίας που αγωνίζεται και αλλαγή διοργανώτριας του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει η ομάδα του, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 37 παρ. 3 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων (Πειθαρχικός Κώδικας άρθρο 9 παρ 6). .Οι ποινές που επιβάλλονται σε πρωταθλήματα υποδομής των Π.Α.Ε. ή των σωματείων (Νέων, παίδων κλπ) εκτίονται ΜΟΝΟ σ’ αυτά (Κ.Α.Π. άρθρο 37, παρ 3).Άρθρο 18ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ – ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝΑ’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣωματεία 28Θα ακολουθήσει συμπληρωματική προκήρυξη που θα αφορά τον καταρτισμό των Ομίλων, καθώς και τον προβιβασμό και υποβιβασμό των σωματείων.
B΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣωματεία 32 Θα ακολουθήσει συμπληρωματική προκήρυξη που θα αφορά τον καταρτισμό των Ομίλων, καθώς και τον προβιβασμό και υποβιβασμό των σωματείων.
Γ΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΤα υπόλοιπα σωματεία-μέλη μαςΘα ακολουθήσει συμπληρωματική προκήρυξη που θα αφορά τον καταρτισμό των Ομίλων, καθώς και τον προβιβασμό των σωματείων.
Άρθρο 19ΕΠΑΘΛΑΣτις πρωταθλήτριες ομάδες κάθε κατηγορίας και ομίλου, θα απονεμηθούν ΚΥΠΕΛΛΑ συνοδευόμενα από 30 ΜΕΤΑΛΛΙΑ.ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ θα απονεμηθεί σε κάθε ομάδα που δεν τιμωρήθηκε η ίδια και οι εκπρόσωποί της, οι Προπονητές της και οι ποδοσφαιριστές της την τρέχουσα περίοδο με παραπτώματα που άπτονται του ΚΑΠ και του Πειθαρχικού Κώδικα.Η απονομή των επάθλων θα γίνεται με τρόπο που θα αποφασίσει η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Αχαΐας.

Άρθρο 20ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – Οργάνωση και Επιστασία Αγώνων ΠρωταθλημάτωνΗ οικονομική οργάνωση, διαχείριση και έλεγχος των αγώνων των πρωταθλημάτων αυτών, ανήκει στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας, που στην προκειμένη περίπτωση αναθέτει το έργο αυτό στα γηπεδούχα σωματεία.Η Ε.Π.Σ. Αχαΐας φροντίζει για την εκτύπωση των εισιτηρίων όλων των αγώνων πρωταθλήματος και τα παραδίδει στα γηπεδούχα σωματεία.Στην περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι γηπεδούχο σωματείο έχει βγάλει πλαστά εισιτήρια ή υπερτιμημένα ή έχει διαθέσει προσκλήσεις, επιβάλλεται στο σωματείο αυτό πρόστιμο από 30,00 Є έως 300,00 Є ανάλογα με την διαπιστούμενη παράβαση, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π.Σε περίπτωση που το γηπεδούχο σωματείο δεν διαθέτει επίσημα εισιτήρια της Ε.Π.Σ.Α. τότε η είσοδος των φιλάθλων θα είναι ελεύθερη.Σωματείο που δεν συμμορφώνεται με την προκήρυξη αυτή και τις οικονομικές οδηγίες της Ε.Π.Σ. Αχαΐας, ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ προσωρινά ή οριστικά από την οικονομική διαχείριση του γηπέδου του, και αυτή γίνεται από την Οικονομική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Αχαΐας.Ως ακαθάριστες εισπράξεις εννοούνται αυτές που πραγματοποιούνται συνολικά, ανάλογα με τον αριθμό των εισιτηρίων που διατίθενται, πριν από κάθε παρακράτηση για οποιονδήποτε λόγο (ποσοστό γηπέδου, έξοδα κ.λ.π).Επί του παραπάνω συνολικού ποσού υπολογίζονται και αφαιρούνται ο Φ.Π.Α. 24% και το ποσοστό υπέρ της Ε.Π.Σ. Αχαΐας 5% για αγώνες Α΄, B΄, Γ’ Κατηγορίας & Κυπέλλου.
Η τιμή των εισιτηρίων των πρωταθλημάτων είναι :

 • Α΄ και B΄ και Γ’ Ερασιτεχνική Κατηγορία 3,00 Ευρώ,
 • Αγώνες κατάταξης (play off & play out) 3,00 Ευρώ.
 • Πρωταθλήματα ΥΠΟΔΟΜΩΝ είσοδος ελεύθερη.

Θα επιβάλλεται πρόστιμο από την Ε.Π.Σ.Α. σε όσα σωματεία παραβούν τις παραπάνω τιμές εισιτηρίων.Μετά την εκκαθάριση του αγώνα οι εισπράξεις που απομένουν ανήκουν εξ ολοκλήρου στο γηπεδούχο σωματείο που είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει όλα τα παραπάνω έξοδα και στην περίπτωση που ο αγώνας θα έχει παθητικό.Για τον αγώναSuper-Cup 2019-2020 τα έσοδα μετά την εκκαθάριση των αγώνων θα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό που οφείλει να τηρεί ο Σ.Ε.Π.Α. (με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου είσπραξης θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος) για το ταμείο τραυματιζομένων ποδοσφαιριστών.Η μετακίνηση των σωματείων γίνεται με δικά τους έξοδα.
Άρθρο 22ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΑ) Στα σωματεία επιβάλλονται ποινές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 (Πειθαρχικά μέτρα) του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Αχαΐας.Β) Τα σωματεία που δεν δικαιούνται συμμετοχής στα Πρωταθλήματα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, εάν δηλώσουν συμμετοχή στη μεθεπόμενη αγωνιστική περίοδο θα συμμετάσχουν, ως υπεράριθμα, στην αμέσως κατώτερη Κατηγορία εκείνης στην οποία θα δικαιούνταν συμμετοχή εάν δεν στερούνταν το δικαίωμα της συμμετοχής.
Γ) Ομάδα υποχρεούμενη βάσει της Προκήρυξης ή του Κ.Α.Π. σε αγώνες κατάταξης, προβιβασμού ή υποβιβασμού, η οποία αρνείται αδικαιολόγητα, κατά την κρίση της διοργανώτριας, να πάρει μέρος έστω και σε έναν αγώνα, τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού Κώδικα.Άρθρο 23ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝΓια την επίλυση κάθε αθλητικής διαφοράς ή οποιασδήποτε άλλης διαφοράς που δημιουργείται από την εφαρμογή των Καταστατικών της Ε.Π.Ο., της Ε.Π.Σ. Αχαΐας και των Κανονισμών, αρμόδια είναι αποκλειστικά και μόνο τα θεσμοθετημένα αθλητικά δικαιοδοτικά όργανα.Άρθρο 24ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΗ Ε.Π.Σ.Αχαΐας διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης άρθρων της παρούσης Προκήρυξης εάν μέχρι την ημέρα λήξης των Πρωταθλημάτων της υπάρξει αλλαγή του Νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον Αθλητισμό, ή των Κανονιστικών Διατάξεων των Πρωταθλημάτων.Κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία, τον Κ.Α.Π. ή αυτή την Προκήρυξη, λύνεται με απόφαση της Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Αχαΐας.

Για την Ε.Ε./ Ε.Π.Σ. Αχαΐας

Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣΠΡΟΚΗΡΥΞΗΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝπεριόδου 2020-2021
Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΧΑΪΑΣ, αφού έλαβε υπ’ όψη :

 1. ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ.
 2. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ.
 3. ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ.
 4. ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ 13-7-2020.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙΤη διοργάνωση των αγώνων της 1ης Φάσης του ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020- 2021:Άρθρο 1ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΗ προκήρυξη αυτή είναι ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την κατάρτιση σύμβασης προσχώρησης μεταξύ της διοργανώτριας που είναι η Ε.Π.Σ. ΑΧΑΪΑΣ και ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ που οι ομάδες τους έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ περιόδου 2019-2020 που αυτή η προκήρυξη ορίζει.Κατ’ εφαρμογή δε των διατάξεων του ισχύοντος Καταστατικού της Ε.Π.Ο., η παρούσα δήλωση συμμετοχής αποτελεί ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ του Καταστατικού αυτού και των εκδοθέντων ή εκδοθησομένων Κανονισμών της Ε.Π.Ο. Η συμμετοχή των ομάδων Γ’ Εθνικής, Α’ και B΄ Κατηγοριών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, εξαιρουμένων των ομάδων Γ΄ Κατηγορίας .Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ πρέπει να υποβληθεί στην Ε.Π.Σ. Αχαΐας μέχρι τις10-08-2020.
Άρθρο 2ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΟι αγώνες διοργανώνονται από την ΕΠΣΑ και θα διεξαχθούν από Σεπτέμβριο 2020 έως την λήξη της αγωνιστικής περιόδου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.Κάθε Σωματείο μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής πρέπει να καταβάλει στην ΕΠΣ Αχαΐας και το σχετικό παράβολο που ορίστηκε στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ.
Άρθρο 3ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝΑ) Οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος Ερασιτεχνών θα διεξάγονται με το σύστημα απλών συναντήσεων αποκλεισμού. Γηπεδούχος ομάδα θα δηλώνεται αυτή που βρίσκεται στην κατώτερη κατηγορία. Στην περίπτωση που δυο ομάδες βρίσκονται στην ίδια κατηγορία, γηπεδούχος θα είναι αυτή που κληρώνεται πρώτη. Το σύστημα αυτό έχει ισχύ έως και τον προημιτελικό γύρο (στους 8). Στον ημιτελικό γύρο (στους 4) οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ουδέτερα γήπεδα, που θα οριστούν από την Ε.Ε. της Ε.Π.Σ.Α.Στον Α’ Γύρο της διοργάνωσης θα αγωνιστούν οι ομάδες Β’ Κατηγορίας (υποχρεωτική συμμετοχή) και οι ομάδες της Γ’ Κατηγορίας (προαιρετική η δήλωση συμμετοχής). Θα χωριστούν σε Ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια. Οι ομάδες της Γ’ Εθνικής (υποχρεωτική η συμμετοχή), της Α’ Κατηγορίας (υποχρεωτική η συμμετοχή), καθώς και οι ομάδες Νέων των ΠΑΕ (προαιρετική η συμμετοχή) θα αγωνιστούν από τον B’ Γύρο και θα ενσωματωθούν με αυτές που θα προκριθούν από τον Α’ Γύρο.Β) Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 20 του ΚΑΠ (παράταση κ.λ.π.).
Άρθρο 4ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ -ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝΑ) Η ημερομηνία έναρξης των αγώνων και το πρόγραμμα των αγώνων ορίζονται από την επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου της Ε.Π.Σ.Α.Β) Τα σωματεία θα ενημερώνονται για το πρόγραμμα αγώνων από την ιστοσελίδα (www.epsachaias.gr) και τα γραφεία της Ένωσης.Άρθρο 5ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝΣχετικά με την συμμετοχή των ποδοσφαιριστών, ισχύει ότι και στο πρωτάθλημα βάσει του άρθρου 13 παρ. 2 και 3 της προκήρυξης πρωταθλημάτων.Άρθρο 6ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝΤα γήπεδα τέλεσης των αγώνων και οι γηπεδούχες ομάδες ορίζονται από το πρόγραμμα των αγώνων. Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου ερασιτεχνών θα διεξάγονται υποχρεωτικά σε γήπεδα με φυσικό ή συνθετικό χλοοτάπητα.
Άρθρο 7ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ- ΓΙΑΤΡΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΑΓΩΝΑΓια τις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες, τα έξοδα μετακινήσεως του αγώνα βαρύνουν τις ίδιες.Τα έξοδα διαιτησίας βαρύνουν κατά το ήμισυ την κάθε ομάδα.Τα έξοδα του γιατρού αγώνα βαρύνουν την γηπεδούχο ομάδα.• Είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία ιατρού αγώνα (άρθρο 16, παρ. 2α του ΚΑΠ).Άρθρο 8ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝΈχει απόλυτη εφαρμογή το άρθρο 21 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων με τη διαφορά ότι τα έσοδα είναι μισά-μισά και για τις δύο ομάδες. Η τιμή των εισιτηρίων για τους αγώνες Κυπέλλου είναι τρία (3) ευρώ. Όσον αφορά τον τελικό της διοργάνωσης, μετά την εκκαθάριση το καθαρό ποσό που προκύπτει θα λάβουν οι δύο φιναλίστ του Τελικού.Το αντίτιμο του εισιτηρίου του Τελικού αγώνα ορίζεται με απόφαση της Ε.Ε. της ΕΠΣ Αχαΐας στα 5 ευρώ.

Άρθρο 9ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ-ΦΙΛΑΘΛΩΝΣωματείο που δεν δηλώσει συμμετοχή ενώ υποχρεούται από την Προκήρυξη, υφίσταται τις ποινές που προβλέπονται από τον ΚΑΠ.Ποινές αγωνιστικού αποκλεισμού από αποβολή με κόκκινη κάρτα, η οποία εδόθη σε ποδοσφαιριστή εκτίεται σε κάθε διοργάνωση Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου της ίδιας ή επόμενης αγωνιστικής περιόδου, εκτός των Πρωταθλημάτων Υποδομών για όσους ποδοσφαιριστές έχουν δικαίωμα συμμετοχής και σε αυτά.
Άρθρο 10ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΕΠΑΘΛΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑΑ) Ο Τελικός αγώνας Κυπέλλου Ερασιτεχνών Ε.Π.Σ. Αχαΐας θα διεξαχθεί ή στο γήπεδο Ε.Π.Σ.Α. ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ή στο Ενωσιακό γήπεδο «Α. Κάνιστρας».

Β) Στην Κυπελλούχο ομάδα της ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ απονέμεται Κύπελλο και τριάντα (30) μετάλλια αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα. Στην ομάδα που κατατάσσεται δεύτερη απονέμονται τριάντα (30) μετάλλια και μια τιμητική πλακέτα. Στον διαιτητή, τους επόπτες και τον τέταρτο διαιτητή απονέμονται από ένα μετάλλιο ή μια πλακέτα.
Γ) Όλοι οι ποδοσφαιριστές που πήραν μέρος στον Τελικό αγώνα καθώς και οι αναπληρωματικοί οφείλουν να προσέλθουν και να παραλάβουν τα μετάλλιά τους και το έπαθλο με πρώτη την ομάδα που ηττήθηκε και δεύτερη τη νικήτρια ομάδα.
Δ) Οι ποδοσφαιριστές που δεν πειθαρχούν σε αυτή την υποχρέωση τιμωρούνται με ποινή αποκλεισμού δύο (2) αγωνιστικών ημερών Πρωταθλήματος ή Κυπέλλου και εφόσον αποδειχθεί υπαιτιότητα του Σωματείου και της Διοίκησης του κατά τη κρίση της Ε.Ε. της ΕΠΣ ΑΧΑΙΑΣ, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 41 του ΚΑΠ Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Το δε σωματείο θα τιμωρείται με πρόστιμο 300 ευρώ.
Άρθρο 11ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΑ) Η παρούσα αποτελεί σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της ΕΠΣΑ ως διοργανώτριας και των Σωματείων που έχουν δηλώσει συμμετοχή στη διοργάνωση αυτή.
Β) Για κάθε τι που δεν αναφέρεται και δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή ισχύουν τα σχετικά άρθρα του ΚΑΠ.
Άρθρο 12ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣΙσχύουν αυτά που αναγράφονται στο άρθρο 9 της Προκήρυξης Πρωταθλημάτων περιόδου 2020-2021.Άρθρο 13ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗΜε την αποδοχή της προκήρυξης τα Σωματεία και τα φυσικά πρόσωπα (ποδοσφαιριστές-παράγοντες κ.λ.π.) ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ το Καταστατικό της ΕΠΟ, της ΕΠΣΑ και τους Κανονισμούς που διέπουν το άθλημα.

Για την Ε.Ε./ Ε.Π.Σ. Αχαΐας