Προβλήματα στο facebook: Αδύνατη η σύνδεση και στο messenger, δυσλειτουργία στο Instagram

Προβλήματα σύνδεσης εμφανίζουν το Facebook και το Instagram λίγο μετά τις 17:15.

Συγκεκριμένα, τα δύο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα είναι «πεσμένα». Οι χρήστες αποσυνδέθηκαν αυτόματα μη μπορώντας να επανασυνδεθούν, ενώ αντίστοιχα και στο Instagram δεν ανανεώνεται η ροή.