Προπονητές ποδοσφαίρου ΑΕΙ: “Συνεχίζεται ο αγώνας για τη δικαίωση!”

Η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης συνεχίζει τον αγώνα για τη δικαίωση των μελών της.
Με ανακοίνωσή της ενημερώνει για ενέργειες που έχουν γίνει και απασχολούν αυτό το διάστημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΕΠΠΠΕ

Η ΠΕΠΠΠΕ παρά τις δυσκολίες συνεχίζει σχεδόν μόνη της τον αγώνα για δικαίωση των προπονητών ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και για την εφαρμογή της νομιμότητας ενάντια σε όλους όσους ανέχτηκαν καταστάσεις, δεν εφάρμοσαν τον νόμο και φυσικά όσους επικύρωσαν αντισυνταγματικές διατάξεις που αντιβαίνουν τόσο τις Αρχές της επαγγελματικής ελευθερίας, ελεύθερης πρόσβασης στην αγορά εργασίας και προστασίας του ανταγωνισμού όσο και την εφαρμογή δυσμενών διακρίσεων έναντι επαγγελματιών με ανώτατους εκπαιδευτικούς τίτλους.

Σας ενημερώνουμε για δυο ζητήματα για τα οποία έχουμε ενεργήσει και μας απασχολούν αυτό το διάστημα:

  1. Αφού είχαμε στείλει επανειλημμένως επιστολές σε όλα τα ΤΕΦΑΑ/ΣΕΦΑΑ της Επικράτειας σχετικά με συμμετοχή καθηγητών ΔΕΠ σε εκπαιδευτικές διαδικασίες των ιδιωτικών και αδιαβάθμητων σχολών της ΕΠΟ λάβαμε τις εξής απαντήσεις,

α) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: με την απαντητική επιστολή υπ αριθμ. 20011/21/ΓΠ1 μας ενημέρωσε ότι κανένα μέλος ΔΕΠ του οικείου Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δεν παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες στις σχολές προπονητών της ΕΠΟ, δραστηριότητα που παραβιάζει το ασυμβίβαστο των μελών ΔΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4009/2011, όπως ισχύει.

β) ΑΠΘ: με την απαντητική επιστολή του Πρύτανη υπ αριθμ. 113/15-10-2021 και στις 23.3.2022 ενημέρωσε ότι προβαίνει σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) της οποίας αναμένουμε το πόρισμα.

γ) ΔΠΘ: ουδεμία επίσημη απάντηση.

δ) ΕΚΠΑ: ουδεμία επίσημη απάντηση.

Έτσι λοιπόν αναγκαστήκαμε να αποστείλουμε εξώδικα στα δυο τελευταία με αριθμό επίδοσης 9354/12.12.2022 στο μεν ΔΠΘ και αριθμό επίδοσης 4706Α/9-12-2022 στο δε ΕΚΠΑ. Αναμένουμε τις απαντήσεις και σας θυμίζουμε τις απόψεις και συμπεριφορά αυτών των καθηγητών καθώς και το ρόλο τους στη σημερινή κατάσταση, επαγγελματική μας απαξίωση και περιθωριοποίηση.

  1. Μετά την κύρωση των διατάξεων του τελευταίου αθλητικού νόμου οι οποίες μας αποδίδουν ερασιτεχνικά επαγγελματικά δικαιώματα σε μια πρωτοφανή και παράλογη δυσμενή διάκριση και μας θέτουν υπό την έγκριση της ΕΠΟ παρά τη σαφή διάταξη του νόμου 4809/21 και παρά το γεγονός ότι αυτοδίκαια κατέχουμε την ανώτερη άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη ΓΓΑ, προσφύγαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με την προσφυγή με αριθμό κατάθεσης 1057/13-5-2022 και με την συμμετοχή του ΠΣΕΑΑ. Οφείλουμε όμως να ενημερώσουμε μετά από οδηγίες του δικηγορικού γραφείου που πραγματοποίησε την προσφυγή (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΦΩΚΑΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ (ΑΜ ΔΣΑ 27577), ΠΑΤΗΣΙΩΝ 48 ΤΚ 10682 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 6945737416, Email: konfokas1@yahoo.gr) ότι: η όποια περίπτωση δικαίωσης και θετικής έκβασης θα αφορά ΜΟΝΟ τα ενεργά μέλη της ΠΕΠΠΠΕ και όχι το σύνολο των αποφοίτων των ειδικοτήτων ποδοσφαίρου ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ ή ισότιμης σχολής της αλλοδαπής διότι η προσφυγή έγινε με αιχμή του δόρατος μέλος της ΠΕΠΠΠΕ, μέσω της ΠΕΠΠΠΕ και όχι από άλλο φορέα που αφορά το σύνολο των αποφοίτων των ειδικοτήτων ποδοσφαίρου των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

Συνάδελφοι σας θέλουμε δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε από το 2018 που ιδρυθήκαμε και μετά, είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Έχουμε κερδίσει πολλά και θα κερδίσουμε ακόμα περισσότερα όλοι ενωμένοι προς την τελική δικαίωση μακριά από σκοπιμότητες και συμφέροντα.

ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε.Π.Π.Π.Ε.

Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ποδοσφαίρου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης