Στις 30 Ιουνίου η Γ.Σ. της ΕΠΣ Αχαΐας

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας έχοντας υπόψη της:

 1. Τη νομοθεσία που ισχύει σήμερα για τον αθλητισμό και ειδικά για το ποδόσφαιρο.
 2. Το καταστατικό της Ε.Π.Σ. Αχαΐας.
 3. Την από 13-5-2024 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ. Αχαΐας, για
  σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των σωματείων.
  ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
  Όλα τα Σωματεία – Μέλη της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
  ΑΧΑΪΑΣ (Ε.Π.Σ.Α.) όπως με τους αντιπροσώπους τους προσέλθουν την 30η
  Ιουνίου
  2024 (30-6-2024), ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Ενωσιακού
  Γηπέδου ‘Α. Κάνιστρας’, για την συγκρότηση ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
  των Σωματείων – Μελών της, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
  1) Επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων
  μελών.
  2) Εκλογή τριών (3) Γραμματέων Υπευθύνων για την τήρηση και επικύρωση των
  πρακτικών της Γ.Σ.
  3) Έγκριση της ημερησίας διάταξης.
  4) Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής
  5) Έγκριση διοικητικού απολογισμού
  6) Έκθεση οικονομικού απολογισμού έτους 2023
  7) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  8) Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2023 και χρηματοοικονομικών
  καταστάσεων
  9) Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2025
  10) Διαγραφή ανενεργών σωματείων