Τι ισχύει για τα σωματεία της Γ’ Εθνικής

Τα σωματεία Γ’ Εθνικής Κατηγορίας θα πρέπει υποχρεωτικά να προσλαμβάνουν προπονητές κατόχου διπλώματος UEFA Α’ τουλάχιστον.

Κατ’ εξαίρεση, σωματείο που ανήλθε από την Α’ τοπική Κατηγορία στη Γ’ Εθνική κι είχε προπονητή με δίπλωμα UEFA Β’, μπορεί να τον διατηρήσει, όμως όταν διακοπεί η τυχόν συνεργασία μαζί του υποχρεούται σε πρόσληψη προπονητή κατόχου UEFA Α’.

Κατ’ εξαίρεση επίσης, σωματείο δύναται να ξεκινήσει την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 με προπονητή κάτοχο διπλώματος UEFA B’, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα αυτή ολοκλήρωσε την αγωνιστική περίοδο 2018 – 2019 με τον ίδιο προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του, ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α’ τουλάχιστον.

Ομάδα που αγωνίζεται στη Γ’ Εθνική Ερασιτεχνική Κατηγορία και έχει συνάψει έγγραφη συμφωνία με προπονητή ποδοσφαίρου, κάτοχο διπλώματος UEFA B’, με ημερομηνία κατάρτισης της συμφωνίας και καταχώρισης στο taxisnet έως την 31.7.2019, δύναται να ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα 2019-2020 με αυτόν τον προπονητή. Σε περίπτωση αντικατάστασής του ο νέος προπονητής θα πρέπει να είναι κάτοχος διπλώματος UEFA Α’.