Τον Ιούνιο η μεταγραφική περίοδος

Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης ενημέρωσε ότι η μετεγγραφική περίοδος ορίστηκε από την 1η έως και τις 15 Ιουνίου.

Η σχετική ανακοίνωση, στην οποία αναγράφονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση μίας μετεγγραφής, αναφέρει τα ακόλουθα:

«Σας γνωρίζουμε ότι με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΦΟΑ στις 23.05.2024, ορίστηκε η περίοδος μετεγγραφών από 01 έως και 15 Ιουνίου 2024.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για μετεγγραφή, τα οποία κατατίθενται στην Ομοσπονδία, με συστημένο φάκελο στη διεύθυνση της ΕΦΟΑ (Υμηττού 267, 11631 Παγκράτι) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, είναι τα ακόλουθα:
-Διαβιβαστικό έγγραφο των δικαιολογητικών μετεγγραφής από τον νέο όμιλο (από τον όμιλο στον οποίο αιτείται ο αθλητής/τρια την μετεγγραφή).
-Αίτηση μετεγγραφής (πλήρως συμπληρωμένη & υπογεγραμμένη).
-Για τους ανήλικους αθλητές, απαιτείται η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης (μέσω του gov.gr), από τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα, με την οποία θα δηλώνεται η συγκατάθεση τους στη συγκεκριμένη μετεγγραφή.
-Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. του νέου ομίλου, για την αποδοχή του αθλητή/τριας.
-Απόσπασμα Πρακτικού Δ.Σ. του παλαιού ομίλου (εκτός αν εμπίπτει σε άρθρο του Κανονισμού Μετεγγραφών, όπου δεν απαιτείται το συγκεκριμένο δικαιολογητικό).
-Απόδειξη κατάθεσης του ποσού των 120,00€. Το ποσό κατατίθεται στο λογαριασμό της ΕΦΟΑ στην Εθνική Τράπεζα Νο 080 67887508, IBAN GR97 0110 0800 0000 0806 7887 508 & το καταθετήριο αποστέλλεται μαζί με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά».