Το νέο ΔΣ του Φοίνικα/Ζήριας

Το νέο ΔΣ που προέκυψε μετά από συνεδρίαση στον Φοίνικα/Ζήριας είναι το παρακάτω :

Πρόεδρος : Τάκης Παναγόπουλος

Αναπληρωτής Πρόεδρος : Ελένη Μελισουργού

Α’ Αντιπρόεδρος : Κώστας Σωτηρόπουλος

Β’ Αντιπρόεδρος : Γιώργος Ντίνος

Γραμματέας : Ανδρέας Αντωνόπουλος

Ταμίας : Παναγιώτης Ραυτόπουλος

Γενικός Αρχηγός : Σωτήριος Γιαβής

Τεχνικός Διευθυντής : Σπήλιος Γιούπης

Υπέυθυνος Ακαδημίας : Βασίλειος Καννέλης

Υποδομές : Άρης Παναγόπουλος

Μέλη : Νίκος Παπανικολόπουλος, Κώστας Σωτηρόπουλος, Βασίλειος Γλωσσίδης, Γιώργος Σταυρόπουλος, Χρήστος Βλάχος, Νίκος Καραμπούλας, Ελένη Μπαβιόλη

Πρόεδρος Ελεκτικής : Γιώργος Μπαβιόλης

ΤΟ ΔΣ στοχεύοντας στην προοπτική μέσω της  βιωσιμότητα της ομάδας έχει αποφασίσει να επιχειρήσει στην υλοποίηση ενός νεου, πρωτοποριακου  πλάνου  οργάνωσης, δομής  και λειτουργίας της ομάδας την νέα περίοδο.