Τρίτη (28/5) η τακτική γενική συνέλευση του Απόλλωνα

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Α.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ» συγκαλεί την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μελών του Συλλόγου με τα εξής θέματα:

  1. Διοικητικός απολογισμός της περιόδου 01/01/23 -31/12/23
  2. Οικονομικός απολογισμός της περιόδου 01/01/23 -31/12/23
  3. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
  4. Ψήφιση για Απαλλαγή του Δ.Σ.
  5. Προϋπολογισμός της περιόδου 01/01/24-31/12/24
  6. Λοιπά Θέματα
  7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  8. Εκλογές για ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Γήπεδο του Συλλόγου (Αριστοτέλους 11) στις 28/05/24 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 29/05/24 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 επίσης στο κλειστό γήπεδο του Συλλόγου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους μέχρι την 22/05/24 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην Γραμματεία του Συλλόγου (Αριστοτέλους 11) Πάτρα.