Ώρα για νέες προσφυγές και πληρωμές στην Παναχαϊκή

Σύμφωνα με τις αποφάσεις, ενεργοποιήθηκε η ποινή για οφειλές στον Χρήστο Γιούση, ενώ επιβλήθηκε η ποινή για οφειλές στον Θύμιο Αργυρόπουλο.

Αναλυτικά:

“Δέχεται την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Ευθυμίου Αργυρόπουλου κατά της ΠΑΕ Παναχαϊκή.
Επιβάλλει στην ΠΑΕ Παναχαϊκή την ποινή της αφαίρεσης 3 βαθμών από τον πίνακα του πρωταθλήματος στο οποίο μετέχει, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%: α) του ποσού των 7.627,87 ευρώ και β) του ποσού των 200 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη, πλέον των νομίμων τόκων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 18/2022 τελεσίδικης απόφασης της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ.

Δέχεται την αίτηση του επαγγελματία ποδοσφαιριστή Χρήστου Γιούση κατά της ΠΑΕ Παναχαϊκή.
Ενεργοποιεί κατά της ΠΑΕ Παναχαϊκή τις ποινές που επιβλήθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθμ. 14/2023 απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, σε ποσοστό 50%: α) του ποσού των 5.724,95 ευρώ και β) του ποσού των 200 ευρώ ως επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης του αιτούντος, με το νόμιμο τόκο υπερημερίας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της υπ’ αριθμ. 78/2022 τελεσίδικης απόφασης της ΠΕΕΟΔ/ΕΠΟ.”