53 χρόνια ιστορίας για την Δόξα Νιφορεΐκων

53 χρόνια ιστορίας στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο συμπληρώνει σήμερα η Δόξα Νιφορεϊκων, αφού σαν σήμερα το 1971, με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών ιδρύθηκε και αναγνωρίσθηκε ως αθλητικό σωματείο.

53 χρόνια αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του χωριού των Νιφορεϊκων. 53 χρόνια χαράς, υπερηφάνειας και ανιδιοτελής αγάπης για την Δόξα.