Επιστολή ΓΓΑ στις ομοσπονδίες: Άκυρα τα πρωταθλήματα των οποίων δεν έχουμε εγκρίνει τον κανονισμό

Έγγραφο προς όλες τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, με την υποχρέωση να ενημερώσουν τις Ενώσεις και τα Σωματεία τους απέστειλε η ΓΓΑ με θέμα “Γενικές επισημάνσεις ως προς την εγκυρότητα των αθλητικών διοργανώσεων”

Στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

“Μετά την ολοκλήρωση των επιτόπιων ελέγχων έτους 2023, οι οποίοι διενεργήθηκαν σε 50 αθλητικούς φορείς (Ομοσπονδίες και Ενώσεις) και αφορούσαν στο πεδίο «Αθλητικές Διοργανώσεις» και λαμβάνοντας υπόψη τις Εκθέσεις Ελέγχου αυτών, καθώς και την αξιολόγηση των ευρημάτων τους, σας επισημαίνουμε ότι, προκειμένου
να θεωρείται έγκυρη η διεξαγωγή μιας αθλητικής διοργάνωσης απαιτούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Υποβολή προς έλεγχο νομιμότητας των Κανονισμών Αγώνων των Ομοσπονδιών και έγκρισή τους από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Επισημαίνεται ότι, αθλητικές διοργανώσεις που θα διεξαχθούν εντός του έτους
  2024, χωρίς να έχουν εγκεκριμένο Κανονισμό Αγώνων από τη Γ.Γ.Α., δεν θα γίνονται αποδεκτές από την Υπηρεσία μας, θεωρώντας αυτές ως μη έγκυρες.
 2. Έκδοση άδειας τέλεσης αγώνα από την αρμόδια Υπηρεσία.

Προβεβλημένοι σύνδεσμοι

Η Super League παίζει στη Stoiximan με αμέτρητες επιλογές, 0% γκανιότα*, bet builder και ενισχυμένες αποδόσεις! *Όροι & προϋποθέσεις

 1. Εγγραφή στο Μητρώο των Αθλητικών Σωματείων, όσων σωματείων συμμετέχουν σε Πανελλήνια Εθνικά Πρωταθλήματα. Σε διαφορετική περίπτωση, μη σύννομης συμμετοχής, άμεση συνέπεια αποτελεί η μη εγγραφή των αθλητών, οι οποίοι πέτυχαν εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις σε αυτά, στον Ειδικό Πίνακα που τηρείται στη Γ.Γ.Α.. Επομένως, θεωρείται υποχρεωτική η αναγραφή της απαραίτητης αυτής προϋπόθεσης της συμμετοχής των σωματείων, ήτοι η εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων, στις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων των ομοσπονδιών.
 2. Απόφαση ορισμού Διαιτητών – Κριτών από το αρμόδιο όργανο της οικείας ομοσπονδίας (Κ.Ε.Δ., Δ.Σ.).
 3. Δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου στην Ομοσπονδία, όπου θα καταχωρούνται όλες οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων στα πρωταθλήματα, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής αυτών, (εγγράφως, ηλεκτρονικά ή
  ψηφιακά), με δυνατότητα πρόσβασης στο αρχείο όλων των αρμόδιων φορέων.
 4. Καταχώρηση στις δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων στα πρωταθλήματα, σε κάθε πεδίο ξεχωριστά, των ατόμων που παρευρίσκονται σε αυτά, ανάλογα με την ιδιότητά τους (π.χ. προπονητές, βοηθοί προπονητών, χορογράφοι, φυσικοθεραπευτές κτλ.)
 5. Υποχρεωτική κατοχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και ύπαρξη νόμιμης σύμβασης εργασίας για τους προπονητές και τους βοηθούς αυτών, που δηλώνονται στα έντυπα συμμετοχής των σωματείων.
  Επισημαίνεται ότι, η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά λόγο ανάκλησης της Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης του σωματείου.
 6. Αποκλειστική ευθύνη για τον έλεγχο καταχώρησης προπονητή χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλματος στις δηλώσεις συμμετοχής ή στα φύλλα αγώνος των σωματείων έχει η εκάστοτε οικεία ομοσπονδία.
 7. Απαραίτητη αναγραφή της ημερομηνίας, του αριθμού πρωτοκόλλου, των σχετικών υπογραφών και της σφραγίδας της Ομοσπονδίας στα έντυπα των προκηρύξεων αγώνων και υποχρεωτική ανάρτηση αυτών στην επίσημη
  ιστοσελίδα της.
 8. Υποχρεωτική αναγραφή του αριθμού αδείας του Ιατρού στα Πινάκια Αγώνων, όσον αφορά στα ατομικά αθλήματα κα στα Φύλλα Αγώνος, όσον αφορά στα ομαδικά αθλήματα. Επισημαίνεται ότι, η παρουσία Ιατρού θεωρείται υποχρεωτική.”