Το σύστημα διεξαγωγής – οι αντίπαλοι της Μικτής Αχαΐας

  Μειώνεται από φέτος η ηλικία των Μικτών αντιπροσωπευτικών ομάδων των Ενώσεων που μετέχουν στα πανελλήνια πρωταθλήματα, σε Κ-12 ετών και Κ-14 ετών

  1η Φάση: Τα πανελλήνια πρωταθλήματα Κ-12 και Κ-14 θα διεξαχθούν σε ομίλους. Στην εν λόγω φάση οι όμιλοι θα είναι οκτώ (8) και συγκροτήθηκαν με γεωγραφικά κριτήρια για οικονομικούς λόγους, και ο 5ος όμιλος έχει ως εξής: Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλληνία–Ιθάκη, Ζάκυνθος, Αχαϊα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία.

  Οι αγώνες σε κάθε όμιλο θα προκύψουν μετά από κλήρωση και θα είναι μονοί γι’ αυτό τον όμιλο (όπως συνολικά για τους 1ο έως και τον 7ο ομίλους και διπλοί για τον 8ο όμιλο). Στους ομίλους 1ο έως και 6ο οι αγώνες θα διεξαχθούν στην έδρα της ομάδας που θα κληρωθεί ως γηπεδούχος.

  Στη 2η Φάση θα προχωρήσουν οι δεκαέξι (16) ομάδες που θα προκύψουν από την 1η Φάση, θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες με γεωγραφικά κριτήρια ως ακολούθως: Ο Πρώτος του 1ου ομίλου με τον Δεύτερο 2 ου ομίλου κ.τ.λ., ενώ ο Πρώτος του 5ου ομίλου με τον Δεύτερο του 6ου ομίλου. 

  Όλοι οι αγώνες των πανελληνίων πρωταθλημάτων Κ-12 και Κ-14, θα διεξαχθούν ημέρα Σάββατο όπως ορίσθηκαν από την Επιτροπή.

  Στο πρωτάθλημα Κ-12 η διάρκεια θα είναι 60 λεπτά (30′ το κάθε ημίχρονο) και στο Κ-14, 70 λεπτά (35′ το κάθε ημίχρονο).

  Οι διαστάσεις των γηπέδων για τα πανελλήνια πρωταθλήματα Κ 12 και Κ 14 πρέπει να εναρμονίζονται σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς αναπτυξιακών ηλικιών στα αντίστοιχα ηλικιακά τμήματα Κ 12 και Κ 14 που εγκρίθηκαν στην Ε.Ε./Ε.Π.Ο. Επίσης, στους αγώνες Κ 12 τα γήπεδα πρέπει να οριοθετούνται με τη γραμμή ανάπτυξης σε κάθε μισό του γηπέδου, όπως ορίζεται στους νέους κανονισμούς. 

  Οι ηλικίες στα εν λόγω πρωταθλήματα: Στο πρωτάθλημα Κ-12 δικαίωμα συμμέτοχης έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 01.01.2008 έως και 31.12.2009. Για την αγωνιστική περίοδο 2019 – 2020 ισχύουν τα εξής: Οι γεννηθέντες από 01.01.2008 έως και την 31.12.2008 θα αγωνίζονται υποχρεωτικά με δελτίο Ε.Π.Ο. Οι γεννηθέντες από την 01.01.2009 έως και την 31.12.2009 θα έχουν το δικαίωμα να αγωνίζονται με δελτίο Ε.Π.Ο. από 01.01.2020 με βάση τον ισχύοντα Κανονισμό Ιδιότητας και Μετεγγραφών (Κ.Ι.Μ.). Σε κάθε άλλη περίπτωση η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα θα αγωνίζεται έχοντας τα κάτωθι: – Έντυπο Μεταβολών πλήρες συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, – Πιστοποιητικό Γέννησης με φωτογραφία, – Κάρτα Υγείας Αθλητή.

  Στο πρωτάθλημα Κ-14 συμμετέχουν ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν από 01.01.2006 έως και 31.12.2007. 

  Στα Πρωταθλήματα Κ-12 και Κ-14 επιτρέπονται, έως και επτά (7) αλλαγές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται σε τρείς (3) διακοπές του αγώνα ανεξάρτητα από τις θέσεις που αγωνίζονται, απαγορευμένης της επανασυμμετοχής οποιουδήποτε από τους ποδοσφαιριστές που αντικαταστάθηκαν στον ίδιο αγώνα.

  Ως ημερομηνία έναρξης του πρωταθλήματος ορίζεται το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019.