Έρχεται Sports Pass 300 ευρώ για μαθητές – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος

Ένα νέο voucher που θα λέγεται Sports Pass αναμένεται να ενεργοποιηθεί το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε την παροχή voucher για μαθητές της Α’ Γυμνασίου, το οποίο θα ενεργοποιηθεί το τρίτο τρίμηνο του 2024.

Το voucher θα έχει την ονομασία Sports Pass, θα είναι ύψους 300 ευρώ και θα αποσκοπεί στην ενίσχυση της άθλησης μέσω των εγγραφών μαθητών σε αθλητικούς συλλόγους.

Το voucher θα αφορά περίπου τους 35.000 εκ των 100.000 μαθητών που φοιτούν στην πρώτη τάξη του γυμνασίου, ενώ τα κριτήρια απόκτησής του θα σχετίζονται με το εισόδημα.

Αναλυτικά η διάταξη του Υπουργείου Παιδείας: «Όπως σημειώνεται στο σχέδιο δράσης του Υπουργείου για το 2024 (σελ.107, κεφ. 8.2, “Αθλητισμός στο σχολείο”), προβλέπεται πρόγραμμα ενίσχυσης της άθλησης των παιδιών, παρέχοντας την ευκαιρία σε πολλούς μαθητές της Α’ Γυμνασίου να εγγραφούν σε Αθλητικούς Συλλόγους της αρεσκείας τους ενισχύοντας τον αναπτυξιακό αθλητισμό

Με περίπου 100.000 μαθητές να απαρτίζουν τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται το μέτρο, μόλις 35.000 θα δικαιούνται το ποσό των 300 ευρώ του voucher, οι οποίοι θα επιλεγούν κατά προτεραιότητα με βάση οικογενειακά και εισοδηματικά κριτήρια».